ژئوماتیکفتوگرامتری

آیا می توان به دقت ارتفاعی نقشه های تهیه شده به روش پهپاد فتوگرامتری اعتماد نمود؟

پهپاد فتوگرامتری
آموزش نقشه برداری آپسیس

آیا می توان به دقت ارتفاعی نقشه های تهیه شده به روش پهپاد فتوگرامتری اعتماد نمود یا خیر؟ یا به بیانی دیگر آیا می توان با استفاده از سامانه پهپاد فتوگرامتری به دقت قابل قبول ارتفاعی رسید یا خیر؟

بدون تردید پاسخ پرسش های فوق بلی است. با استفاده از سامانه پهپاد فتوگرامتری می توان به دقت قابل قبول ارتفاعی رسید، چنانچه تمامی نکات مربوطه به خوبی رعایت شده باشد. از آن جایی که در تهیه نقشه به روش پهپاد فتوگرامتری با تعداد تصاویر بسیار زیادی روبرو هستیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که منابع خطا متعدد بوده و همچنین ساختار خطا می تواند در بسیاری از موارد به صورت تجمعی عمل کرده و خطاهای فاحش ایجاد کند.

این مشکلات خود را در پروژه های وسیع، کریدورها و تهیه نقشه از مناطق شهری به خوبی نشان می دهد. در پروژه های وسیع به دلیل آن که وسعت منطقه و تعداد تصاویر زیاد است، اگر تعداد نقاط کنترل به اندازه نباشد، خطاهای غیرقابل قبولی را در جای جای مدل شاهد هستیم.

در پروژه هایی که به صورت کریدور هستند – نظیر نقشه توپوگرافی از یک مسیر با یک عرض مشخص – از آن جایی که طول مسیر نسبت به عرض آن بسیار زیاد است، خطاها می تواند به صورت تجمعی درآیند و در انتهای مسیر خود را با اختلافی فاحش نسبت به وضع موجود، نمایش دهند.

علاوه بر این موارد، در مناطق شهری به دلیل آنکه اختلاف ارتفاع های بسیار زیادی که بین ساختمان ها و زمین های مجاور آن ها وجود دارد، عدم رعایت اصول فنی می تواند باعث بروز خطا شود.

اما با وجود چنین مشکلاتی راه حل چیست؟

ادامه مطلب را در نوشته ای با عنوان «چگونه می توان دقت ارتفاعی نقشه های تهیه شده از پهپاد فتوگرامتری را افزایش داد؟» مطالعه نمایید.


مطالب مرتبط:

۱. چگونه می توان دقت ارتفاعی نقشه های تهیه شده از پهپاد فتوگرامتری را افزایش داد؟
۲. در پهپاد فتوگرامتری، راه حل های RTK و PPK چقدر دقیق عمل می کنند؟
۳. نقشه برداری هوایی | فتوگرامتری با پهپاد microdrones md4-1000


آموزش پهپاد

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزشی پردازش تصاویر پهپاد فتوگرامتری کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید