ژئودزیژئوماتیک

RTK GPS چیست؟

rtk gps چیست؟
آموزش نقشه برداری آپسیس

RTK GPS چیست؟

RTK مخفف Real-Time Kinematic، تکنیک مورد استفاده به منظور کاهش و حذف خطاهای رایج در موقعیت یابی به کمک جی پی اس است. به جای تعیین موقعیت با استفاده از کُد، RTK GPS از فاصله یابی بر پایه فاز موج حامل بهره می گیرد و تصحیحات آنی را به کمک یک ایستگاه رفرنس منفرد برقرار می سازد. RTK GPS دقت موقعیت دریافت شده از سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای را افزایش داده و دقت مورد نیاز در حد سانتی متر برای بسیاری از کاربری ها را نتیجه می دهد.

در موقعیت یابی با استفاده از کُد، موقعیت از طریق ارتباط گیرنده به حداقل ۴ ماهواره و تعیین فاصله آن ها به دست می آید. این رنج ها یا فاصله ها، همراه با موقعیت معلوم ماهواره، گیرنده را قادر می سازد تا موقعیتش را با دقت چند متر تعیین کند. از سوی دیگر، فاصله یابی با موج حامل را داریم که در آن موقعیت با محاسبه تعداد سیکل های صحیح بین ماهواره و گیرنده و ضرب این تعداد در طول موج تعیین می شود. با استفاده از موج حامل مشاهدات دقیق تری خواهیم داشت.

بخش های RTK GPS

RTK GPS شامل سه بخش است: ایستگاه بِیس، یک یا چند رووِر، و یک کانال ارتباطی. ایستگاه بِیس سیگنال های ماهواره را مانیتور می کند و اطلاعات را از طریق کانال ارتباطی – که به بیِس امکان انتشار تصحیحات در لحظه را می دهد – به رووِر یا رووِرها می فرستد. مشاهدات ماهواره ای از یک ایستگاه مرجع (رفرنس) ثابت (فیکس) که موقعیت دقیق آن معلوم است به گیرنده ها ارسال می شود. با ترکیب مشاهدات گیرنده و مشاهداتی که از ایستگاه مرجع دریافت می شود، گیرنده آر تی کی قادر است خطاهای رایج مانند خطاهای یونسفری و خطاهای ساعت ماهواره را حذف کند. هنگامیکه این خطاها حذف شوند، اندازه گیری های فاز می تواند در تعیین موقعیت دقیق ۲ تا ۵ سانتی متر استفاده شود.

RTK GPS موقعیت یابی با دقت بالا را فراهم می سازد، و در حالت ایده آل باید برای موقعیت دادن به نقاط مجهول در مجاورت ایستگاه معلوم بِیس مورد استفاده قرار گیرد. اهمیت استفاده از موقعیت یابی آنی یا RTK GPS زمانی مشخص می شود که می خواهیم مختصات نقاط را با دقت مطلوب و در لحظه به دست آوریم. برای نتایج بهتر، توصیه می شود فاصله بین گیرنده رووِر و ایستگاه رفرنس از محدوده ۲۰ الی ۳۰ کیلومتر تجاوز نکند، چرا که در فواصل بیش از این، دقت تعیین موقعیت آنی کاهش پیدا خواهد کرد.

منبع: transitiva.com


مطالب مرتبط:

۱. DGPS یا DGNSS چیست؟
۲. تفاوت GLONASS و GPS چیست؟
۳. کاربرد GPS در فوتبال: چگونه تیم ها از GPS قابل پوشیدن در جام جهانی روسیه استفاده کردند


آموزش کار با گیرنده ماهواره ای GPS/GNSS

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزشی کار با گیرنده ماهواره ای GPS/GNSS کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید