ژئودزیژئوماتیک

DGPS یا DGNSS چیست؟

تعیین موقعیت تفاضلی DGPS یا DGNSS
آموزش نقشه برداری آپسیس

معرفی GPS تفاضلی (DGPS) یا GNSS تفاضلی (DGNSS)

به منظور تعیین موقعیت یک نقطه روی زمین، گیرنده GNSS از سیگنال های زمان بندی شدۀ حداقل چهار ماهواره استفاده می کند، و یک سری از خطاها یا تأخیرهای اتمسفری در حین ارسال سیگنال ها به زمین اتفاق می افتد. سامانه تعیین موقعیت جهانی تفاضلی (DGPS) که حال سامانه ماهواره ای ناوبری جهانی تفاضلی (DGNSS) نامیده می شود، بهبودی برای GNSS است که به منظور تصحیح این خطاها و عدم صحت در سامانه GNSS ایجاد شده است تا اطلاعات موقعیت یابی دقیق را دسترس قرار دهد. به طور کلی، دسترسی به چنین اطلاعات تصحیحی سبب می شود که گیرنده های GPS و GNSS تفاضلی بسیار دقیق تر از گیرنده های دیگر شود؛ یعنی با حذف این خطاها، یک گیرنده GNSS پتانسیل دستیابی به دقتی تا حدود ۱۰ سانتی متر را دارد.

ساز و کار تفاضلی بر این فرض بنا شده است که هر دو گیرنده نزدیک به هم (به عنوان مثال در محدوده ای به شعاع چند صد کیلومتر) خطاهای اتمسفری یکسانی را متحمل می شوند. به این دلیل، GPS یا GNSS تفاضلی از حداقل دو گیرنده استفاده می کند. یک گیرنده باید در یک موقیت (یا نقطه) معلوم و دقیق قرار گیرد؛ این گیرنده به عنوان بِیس یا ایستگاه رفرنس (مرجع) در نظر گرفته می شود، و گیرنده دیگر به عنوان گیرنده رووِر. گیرنده بِیس اختلاف بین موقعیت حاصل از ماهواره GNSS و مقدار واقعی و معلوم را محاسبه می کند. این اختلاف به عنوان یک فاکتور تصحیح خطا به گیرنده رووِر (یا چند گیرنده رووِر) به منظور تصحیح مشاهدات ارسال می شود. این اطلاعات تصحیح شده را می توان به صورت آنی (real-time) در عملیات میدانی با استفاده از سیگنال های رادیویی به کار گرفت، یا از طریق پس پردازش بعد از جمع آوری دیتا با استفاده از نرم افزار پردازش مخصوص استفاده کرد.

GPS یا GNSS تفاضلی می تواند از شبکه ای از ایستگاه های مرجع زمینی ثابت استفاده کند تا اختلاف موقعیت بدست آمده از GNSS و مقدار واقعی را ارسال کند. نوعی از DGPS/DGNSS سامانه تقویت زمینی (GBAS) است. در سراسر دنیا، سامانه های زمینی عملیاتی بسیاری وجود دارد.

سامانۀ مشابه دیگری که به جای فرستنده های زمینی، تصحیحات را از ماهواره های در حال چرخش به دور زمین ارسال می کند WAAS یا WADGPS نامیده می شود. WAAS و WADGPS به ترتیب مخفف Wide Area Augmentation System و Wide-Area DGPS می باشند. مترادفاً سامانه تقویت ماهواره ای (SBAS) شامل سامانه های ماهواره ای، مانند MSAS ،QZSS ،GAGAN و EGNOS وجود دارد که در بخش های دیگری از جهان پیاده سازی و اجرا شده اند.

امروزه اغلب گیرنده های ماهواره ای تجاری از یک یا چند مورد از تصحیحات تفاضلی ماهواره ای SBAS پشتیبانی می کنند.

منبع: transitiva.com


مطالب مرتبط:

۱. تفاوت GLONASS و GPS چیست؟
۲. RTK GPS چیست؟
۳. کاربرد GPS در فوتبال: چگونه تیم ها از GPS قابل پوشیدن در جام جهانی روسیه استفاده کردند


آموزش کار با گیرنده ماهواره ای GPS/GNSS

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزشی کار با گیرنده ماهواره ای GPS/GNSS کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید