ژئوماتیکفتوگرامتری

نکات حل مشکل پارالاکس و پله مدلها در برجسته بینی

آموزش نقشه برداری آپسیس

نکات حل مشکل پارالاکس و پله مدلها در برجسته بینی

برای حل مشکل پارالاکس و پله مدلها در برجسته بینی توجه به نکات زیر الزامی است:

۱- مثلث بندی با نقاط کنترل کافی و پوشش بالا و حداکثر فیچر و حذف فیچر دوعکسی و وزن صحیح بخصوص نقاط گرهی

۲- عکسبرداری قائم و با حداقل تیلت

۳- دوربین با پایداری بالا و گلوبال شاتر یا شاتر مکانیکی مرکزی با سرعت بالای ۱:۲۰۰۰ ثانیه

۴- حذف اعوجاجات باقیمانده در تصاویر و ایجاد حداکثر سازگاری بین مدلهای برجسته بینی و ابر نقاط متراکم

۵- انتخاب مدلهای برجسته بینی بهینه

۶- توجه به حد مدلها و استفاده حداکثری از محدوده مرکزی تصاویر استریو هنگام تبدیل

نوشته دکتر محمد سعادت سرشت عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید