ژئوماتیکنقشه برداری

رویدادهای کارتوگرافی کره زمین را تحت پوشش قرار می دهند

کارتوگرافیکارتوگرافی
آموزش نقشه برداری آپسیس

رویدادهای کارتوگرافی کره زمین را تحت پوشش قرار می دهند

دو رویداد در سپتامبر امسال به نمایش پوشش جهانی مقررات کارتوگرافی می پردازند؛ در نقاط مختلفی از سیاره ما کنفرانس های کارتوگرافی بصورت همزمان در حال برگزاری هستند، اگرچه برخی از آنها در سطح ملی و یا سازمانی هستند، ICA اهمیتی بین المللی برای آنها قائل است.

GeoCart2018 کنفرانس دو سالانه ملی کارتوگرافی جامعه کارتوگرافی نیوزیلند (NZCS) بوده و زمان بندی برگزاری آن در بازه ۵-۷ سپتامبر ۲۰۱۸ است. این رویداد گسترده، که با همکاری جامعه نقشه ای استرالیا و نیوزیلند (ANZMS) ارائه می شود، در کتابخانه ملی نیوزیلند در پایتخت آن Wellington برگزار خواهد شد. هدف این کنفرانس گرد هم آوردن افراد حرفه ای، محققان و افراد مشتاق مرتبط با حوزه کارتوگرافی، متصدیان کتابخانه ها و مراکز تحقیقات نقشه ای، و افراد شاغل در حوزه های تصویرسازی مکانی و علوم GIS است. این کنفرانس با سخنرانان بین المللی و برنامه کامل اختصاص یافته به کارتوگرافی عملی در کشور، و با شعار “کارتوگرافی تغییرات: گذشته، حال و آینده” یک رویداد پیشرو به حساب می آید. اقدامات انجام شده در کنفرانس های پیشین منتج به افزوده شدن موارد ارزشمندی به لیست انتشارات در دسترس NZCS شده است.

در یکی دیگر از کشورهای مشترک المنافع با نیوزیلند (بریتانیا)، پایتخت دیگری (لندن) میزبان فستیوال نقشه برداری در همان بازه زمانی خواهد بود. این رویداد در بردارنده افراد حرفه ای، جامعه دانش آموختگان، آژانس های دولتی، شرکت های تجاری، گروه های آموزشی، و افراد علاقه مند و مشتاقی است که برای شرکت در مجموعه ای از رویدادها از ۲ تا ۷ سپتامبر گرد هم می آیند. هدف کلی این فستیوال افزایش آگاهی در ارتباط با نقشه برداری در شکل های مختلف آن از طریق پدید آوردن انجمن هایی برای آموزش چگونگی استفاده از نقشه، تمرین تکنیک های نو برای ساخت، مدیریت و نمایش نقشه، و آموزش افراد پیر و جوان در ارتباط با گستره وسیع و میراث ارزشمند نقشه های گذشته و حال است. بخش رسمی برنامه در سه بخش برگزار خواهد شد: درون مایه مکانی که توسط انجمن اطلاعات جغرافیایی (AGI)/ GeoForum (4 سپتامبر) برگزار می شود، درون مایه نقشه برداری و کارتوگرافی که توسط جامعه کارتوگرافی بریتانیا (BCS)/ جامعه کارتوگرافان (SoC) (5 سپتامبر) برگزار می شود، و درون مایه تصویربرداری که توسط انجمن بریتانیایی شرکت های سنجش از دوری (BARSC)/ جامعه فتوگرامتری و سنجش از دور (RSPSoc) (6 سپتامبر) اداره خواهد شد. دیگر فعالیت ها شامل یک رویداد Geomob/اجتماعی، ورکشاپ ها و یک رقابت HotOSM خواهد بود.

منبع: gim-international.com

دیدگاهتان را بنویسید