ژئوماتیکفتوگرامتری

بکارگیری سیستم رقومی LPS به منظور تولید نقشه های هوایی

LPS,فتوگرامتری,تبدیل عکس به نقشه,نقشه برداری هوایی,سیستم رقومی
آموزش نقشه برداری آپسیس

یکی از سیستم های رقومی توانمند به منظور تولید نقشه های هوایی نرم افزار LPS است. این مقاله در جهت آشنایی با این نرم افزار و نحوه بکارگیری آن به منظور تبدیل مدل های فتوگرامتری تهیه گردیده است. برای این منظور ابتدا سکوی سخت افزاری مورد نیاز مطرح و در مقاله های بعدی نحوه نصب نرم افزار بیان می گردد. سپس با این فرض که از فایل خروجی مثلث­ بندی نرم افزار Inpho به منظور تشکیل پروژه در نرم­افزار LPS استفاده می گردد، مختصری در مورد اطلاعات موجود در فایل prj خروجی ماژول MATCH-AT نرم افزار Inpho توضیح داده می شود. در مقاله های آتی نحوه تشکیل پروژه در نرم افزار LPS (تبدیل فایل prj به BLK) توضیح داده شده و نیز ترسیم عوارض در نرم افزار  LPS و تنظیمات مورد نیاز آن بیان خواهد شد.

lps_01

مشخصات سکوی سخت افزاری مورد نیاز جهت نصب نرم افزارLPS

Description Component

Minimum : Pentium IV 3.6 GHz Hybrid Technology

Optimum : Pentium IV Dual Core 3.6 GHz

 

C.P.U

 

 

Compatible

 

Mother Board

 

Minimum : Ge Force FX with 128MB Real RAM

Optimum : Radeon 9800 series with 256 MB Real RAM

 

Graphic Card

 

 

۲ GB

 

RAM

 

 

۷۲۰۰ PRM

 

HDD

 

Minimum:5 Key Compatible

Optimum:3D Mouse

 

Mouse

 

Minimum:85 Htz at 1024*768

Optimum:100 Htz at 1280*1024

Monitor

دیدگاهتان را بنویسید