از بقیه دنیا چه خبر؟

پهپاد و فتوگرامتری

آخرین نوشته های آپسیس

اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

گزارشی از برگزاری اولین همایش مشترک معماری، عمران و ژئوماتیک دانشگاه تبریز

♻رویدادی نو در دانشگاه تبریز♻ 📌📑 گزارشی از برگزاری " اَوَلین هَمایِشِ مُشتَرِکِ مِعماری، عُمران وَ ژِئوماتیکِ دانِشگاهِ تَبریز "...

هیدروگرافی
ژئوماتیکهیدروگرافی

CEE HydroSystems اکوساندر CEESCOPE-USV منحصر به فرد خود را راه اندازی می کند

CEE HydroSystems اکوساندر CEESCOPE-USV منحصر به فرد خود را راه اندازی می کند CEE HydroSystems خبر انتشار یک سامانه نقشه...

هیدروگرافی
ژئوماتیکهیدروگرافی

WaterCube از اکوساندر ™CEESCOPE CEE HydroSystems و Hemisphere AtlasLink™ GNSS برای انجام نقشه برداری عمق سنجی در رودخانه فلوریدا استفاده می کند

WaterCube از اکوساندر ™CEESCOPE CEE HydroSystems و Hemisphere AtlasLink™ GNSS برای انجام نقشه برداری عمق سنجی در رودخانه فلوریدا استفاده...

1 2 43
برگه 1 از 43