شرکت مهندسین مشاور ژئوماتیک گستر

از بقیه دنیا چه خبر؟

پهپاد و فتوگرامتری

پهپاد نقشه برداری Delair UX11
پردازش¬های فتوگرامتری هوایی

آخرین نوشته های آپسیس

پهپاد نقشه برداری Delair UX11
فتوگرامتری

گروه مشاوران Weaver پهپاد Delair UX11 را برای نقشه برداری بزرگ مقیاس تصویب کرد

گروه مشاوران Weaver پهپاد Delair UX11 را برای نقشه برداری بزرگ مقیاس تصویب کرد یکی از فروشندگان محلی Delair تامین...

پردازش¬های فتوگرامتری هوایی
فتوگرامتری

Topcon یکپارچه ­سازی پیشرفته Bentley را برای پردازش­های فتوگرامتری هوایی اعلام کرد

Topcon یکپارچه ­سازی پیشرفته Bentley را برای پردازش­های فتوگرامتری هوایی اعلام کرد. گروه تعیین موقعیت Topcon محصول جدیدی مبتنی بر...