بایگانی برچسب ها:مدل سازی

سیستم اطلاعات مکانی,آپسیس,GIS,LIS,SDI,سیستم اطلاعات جغرافیایی
ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

کاربرد GIS در طرح تفصیلی شهری

الف) GIS چیست؟ GIS یک فناوری مبتنی بر کامپیوتر است که از سیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان چارچوبی برای...

GIS Data Model
ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

بررسی مدل سازی های موجود در GIS/دنیای واقعی و نمایش آن

وقتی با داده ها و اطلاعات مرتبط با جغرافیا یا مکان سروکار داریم معمولاً در تلاش هستیم تا بخشی از...

مدل سازی, سیستم اطلاعات جغرافیایی, مدل داده, شئ گرایی, زبان مدل سازی یکپارچه, UML
ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

بررسی مدل سازی های موجود در GIS/مقدمه

بررسی مدل سازی های موجود در GIS/مقدمه یکی از اهداف مهم سیستم های اطلاعات جغرافیایی ارائه ی چارچوبی مکانی به...