بایگانی برچسب ها:LIS

سیستم اطلاعات مکانی,آپسیس,GIS,LIS,SDI,سیستم اطلاعات جغرافیایی
ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

کاربرد GIS در طرح تفصیلی شهری

الف) GIS چیست؟ GIS یک فناوری مبتنی بر کامپیوتر است که از سیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان چارچوبی برای...