بایگانی برچسب ها:فتومدلر

بهترین استفاده از دوربین های خود را، در امنیت عمومی و تحقیقات قضایی، ببرید
ژئوماتیکفتوگرامتری

بهترین استفاده از دوربین های خود را، در امنیت عمومی و تحقیقات قضایی، ببرید

بهترین استفاده از دوربین های خود را، در امنیت عمومی و تحقیقات قضایی، ببرید دوربین یکی از ابزارهای متداول افسر...

ژئوماتیکفتوگرامتری

فتوگرامتری برد کوتاه در صنعت

در این مقاله قصد دارم با ارائه چند تحقیق انجام شده در راستای کاربردهای فتوگرامتری برد کوتاه، دقت، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری و بازده بالای فتوگرامتری برد کوتاه را بررسی نمایم.