ژئودزینقشه برداری

Leica Geo Office یک نرم افزار دفتری یکپارچه

آموزش نقشه برداری آپسیس

یک نرم افزار دفتری برای تمام دستگاه های شما است.

با مدیریت و ترکیب داده خود با نرم افزار  Leica Geo Office بهترین نتایج را بدست آورید. شما فقط نیاز به ترکیب و وارد کردن داده ها از تمام دستگاه های خود، جهت تولید نتایج نهایی، دارید.

۱٫ پشتیبانی از دستگاه GNSS

۲٫ پشتیبانی از دستگاه TPS

۳٫ پشتیبانی از دستگاه ترازیاب

بهترین گزینه در پردازش:

سال ها تجربه در زمینه های نقشه برداری و پردازش داده های GNSS به قدرتمندترین گزینه ی پردازش جهان تبدیل شده است.

۱٫ پردازش داده های GNSS با استفاده از تکنیک های بررسی هوشمند

۲٫ پردازش TPS از طریق به روزرسانی ایستگاه ساده به پیمایش های پیچیده

۳٫ پردازش های ترازیابی

۴٫ سرشکنی شبکه های ترکیبی

۵٫ محاسبات COGO تبدیل سطوح و حجم محاسبات

تمام اجزای یکپارچه در یک نرم افزار:

Leica Geo Office شما را قادر به مدیریت پروژه خود در یک مسیر یکپارچه، بدون نیاز به انتقال داده بین ماژول های مختلف، میسازد.

۱٫ از پردازش های GNSS برای به روزرسانی خودکار تنظیمات SmartStaion استفاده کنید.

۲٫ داده های زمینی و GNSS را با یک سرشکنی کمترین مربعات یکپارچه ترکیب کنید.

۳٫ مزیت استفاده از محاسبات حجم این است که با تغییر مختصات بلافاصله به روزرسانی می شود.

منبع: leica-geosystems.com 


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزشی GPS/ GNSS کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید