ژئوماتیکنقشه برداری

عاجزانه خواهشمند است دست مزدهای نقشه برداری را کاهش ندهید!

قیمت نقشه برداری
آموزش نقشه برداری آپسیس

عاجزانه خواهشمند است دست مزدهای نقشه برداری را کاهش ندهید!

سلام؛ لطفاً توجه نمایید!

عاجزانه خواهشمند است دست مزدهای نقشه برداری را کاهش ندهید!

اگر با هم متحد شویم کارهای بزرگی می توان انجام دادـ

لطفاً باز هم توجه نمایید!

مدتی است که در هر پروژه ای که می روم و قیمت مناسب، کارشناسی و معقول می دهم متاسفانه برخی از همکاران خیلی زیر قیمت من پیشنهاد می دهند.

آخه این چه کاریست که داریم به سر خودمان می آوریم. روز به روز با پایین آوردن قیمت ها خودمون رو فقیرتر می کنیم. انگار برخی دوست دارند از یک کارگر هم کمتر حقوق بگیرند. خودتان را دست کم نگیرید!

اگر هم تجربه کافی ندارید با دوستان و همکاران باتجربه کار رو بگیرید. از این طریق هم به شما کمک می شود و هم به دوستان با تجربه و هم به جامع مهندسی نقشه برداری. می ترسم به روزی برسیم که دستمزد نقشه بردار کمتر از یک کارگر شود. شاید هم رسیده باشیم!

کما اینکه با این کارگرفتن همکاران ضرر هم نکنند خوبه!

اگر دوستان کم تجربه نفوذی دارند لطف نمایند از طریق مشارکت با افراد باتجربه در این فن کار بگیرند نه اینکه بخاطر تجربه کم با قیمت کمتری آن کار را انجام دهند. پس بیایید متحد شویم . کار خوب و درست انجام دهیم اما با قیمت متعارف و کارشناسی.

قیمت زیر کارشناسی خیانت به جامع نقشه برداری است.

محمد باقر ابراهیمی (ارسنجانی)
۱۳۹۶/۰۴/۲۴


در آپسیس بخوانید: نقشه برداری با قیمت پایین | چرایی و تشریح علل

دیدگاهتان را بنویسید