ژئوماتیککاداستر

کاداستر سوئیس | Swiss Cadastre

کاداستر,سوئیس
آموزش نقشه برداری آپسیس

کاداستر سوئیس

این تحقیق نمایانگر تاریخ ۳۵۰ ساله نقشه برداری کاداستری سوئیس است که طی آن توسعه و تغییرات متعددی از نظر فن آوری، مبانی حقوقی، قانونی و سازمانی و … مورد برسی قرار گرفته است. همچنین در پایان دستور کار فعلی و برنامه آینده این کشور در این باره بیان شده است.

تاریخچه و سیر تحول کاداستر در سوئیس

اواسط قرن ۱۷ میلادی سوئیس دارای پیشینه طولانی مدت و موفق در زمینه کاداستر بود. اولین استفاده تخصصی از کاداستر در کشور سوئیس به اواسط قرن ۱۷ میلادی باز می گردد که طی آن نقشه برداری املاک در سطح گسترده و بصورت یکپارچه  در یک سیستم واحد به منظور اخذ مالیات صورت گرفت.

۱۷۹۸: پس از آن در سال ۱۷۹۸ میلادی با تشکیل جمهوری هلوتیک (Helvetic)، قانونی مبنی بر ایجاد کاداستر در سطح ملی و بر اساس مدل سیستم کاداستر فرانسه تصویب شد.

۱۸۰۴: سپس در ۱۸ مه ۱۸۰۴ پارلمان کشور به ایالات دستور داد تا ضمن حضور مسئول شهرداری و همچنین حضور مالکان در محل املاکشان نقشه برداری از ملک های شهر های بزرگ صورت گیرد. به عنوان مثال شهر های همچون ژنو از سال ۱۸۰۶ تا ۱۸۱۸ و بازل از ۱۸۱۸ تا زمان جدا سازی ایالت (۱۸۳۳)

در سال ۱۸۰۶ به طور کامل نقشه برداری و نقشه های کاداستر آن ها تهیه شد. و در این زمینه نقشه بردارانی استخدام شدند. تا در این دو شهر بزرگ سوئیس به نقشه برداری قطعه زمین ها بپردازند.

۱۸۴۰: یوهانس اشمن (Johannes Eschmann) در سال ۱۸۴۰برای تکمیل پروژه های قبلی و تهیه کاداستر مناطق باقیمانده (حذف مناطق گپ) از روش مثلث بندی استفاده نمود تا نقشه ها به طور یکپارچه در یک سیستم ملی قرار گیرند. به همین منظور محاسبات مربوط به کل شبکه ها از جمله شبکه ثانویه موقت و به روش مثلث بندی انجام شد. و در همان سال (۱۸۴۰) برای استفاده منتشر شد.

اواسط قرن نوزدهم میلادی: از اواسط قرن نوزدهم میلادی نقشه برداری و جمع آوری داده های کاداستر در مناطقی بصورت گسسته و پاره ای و در سیستم های جدا انجام گرفت. با توجه به توسعه شهری قابل ملاحضه در دهه ۱۸۵۰ , ثبت و ضبط قانونی مالکیت املاک اهمیت بیشتری یافت , و در نتیجه در تاریخ ۱۶ آوریل سال ۱۸۶۰ میلادی « قانون ایجاد اداره ثبت زمین » در شهر بازل به تصویب رسید. تجربه به دست آمده در اجرای این قانون در دوره ۵۰ ساله بعد از آن بسیار تاثیر گذار بود.

۱۸۶۴: پس از ابتکار عمل ایالت بازل چندین ایالت دیگر در سوئیس از این قانون استقبال کردند و طی آن نقشه برداران زمینی موافقت نامه ای را جهت یک پارچه نمودن سیستم های کاداستر ایالات مختلف در یک سیستم واحد ملی و همچنین برای استفاده ی نقشه برداران از متد های یکسان و استاندارد تصویب نمودند. این موافقت نامه در عمل باعث شد تا سیستم کاداستر سوئیس به طور یک پارچه و پیوسته شکل گیرد. و همچنین این فرایند باعث سوق نقشه برداری از روش زمینی به روش هوایی یا همان فتوگرامتری شد.

۱۹۰۳: اولین شبکه ژئودتیک سوئیس (درجه ۱ تا درجه ۳) در بین سال های ۱۹۰۳ تا ۱۹۲۵ میلادی ایجاد شد. که مبنای این شبکه حدود ۵۰۰۰ نقطه کنترل دائمی متعلق به سازمان ملی زمین سوئیس بود. این شبکه حدود ۱۰۰ سال چارچوب نقشه برداری ژئودزی در سوئیس را فراهم کرد.

۱۹۱۰: قانون مشارکت مالی دولت فدرال سوئیس در هزینه نقشه برداری کاداستری در سال ۱۳ آوریل ۱۹۱۰ به تصویب رسید.

۱۹۱۲: در سال ۱۹۱۲ اداره ثبت املاک دولت فدرال با توجه به قانون مدنی سوئیس تاسیس شد. فرایند نقشه برداری کاداستری بخشی جدایی ناپذیر از ثبت املاک زمین است. اما با این حال اجرای این فرایند مهم به استان داری ها سپرده شد. در واقع عملیات تشکیل سیستم کاداستر به دو قسمت نقشه برداری و ثبت تقسیم شد. که وظیفه نقشه برداری به عهده استان داری ها و وظیفه ثبت به عهده اداره ثبت املاک دولت فدرال بود. سیاست و خطمشی این اداره جدید التاسیس حفظ اقدامات صورت گرفته قبلی در زمینه کاداستر و همچنین کمک مالی برای بروز رسانی و وسعت بخشیدن به آن ها بود. از آن تاریخ به بعد مالکیت زمین توسط این اداره برسی شد.

۱۹۱۹: در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۱۹ دو فرمان مهم از اداره ثبت املاک دولت فدرال سوئیس صادر شد :

  1. دستور برای ایجاد شبکه مثلث بندی.
  2. دستورانجام نقشه برداری کاداستری و تعین حدود املاک.

۱۹۲۳: در سال ۱۹۲۳ برنامه ای برای اتمام کامل پروژه کاداستر سوئیس تدوین شد و طی آن می بایست تا سال ۱۹۷۶ این طرح به طور کامل عملیاتی شود. اما با این حال بدلیل آغاز جنگ جهانی دوم وقفه بزرگی در اجرای این برنامه ایجاد شد.

۱۹۷۴-۱۹۲۳: در این دوره زمانی بسیاری از روش های فنی جدید ابداع و مورد آزمایش قرار گرفت :

۱۹۲۵-۱۹۲۳: اولین استفاده از ترفند فتوگرامتری زمینی (Close Range) در نقشه برداری کاداستری.

اوایل سال ۱۹۲۵: آزمایش فتوگرامتری هوایی (Aerial Photogrammetry) با استفاده از هواپیماهای نظامی انجام شد و نتایج در مونیخ مورد برسی قرار گرفت.

۱۹۲۷: ابداع روش مختصات قطبی با اندازه گیری فاصله به صورت اپتیکی با روش استادیمتری و اندازه گیری زاویه با تئودولیت.

۱۹۲۹: وزارت دادگستری و انتظامی دولت فدرال سوئیس برای اولین بار هواپیمای نقشه برداری B.F.W.M (مجهر به دوربین فتوگرامتری) را بدست آورد. و با آن به صورت آزمایشی عکس برداری ازاملاک واقع در شهر بازل انجام شد.

۱۹۴۰: استفاده از ماشین حساب مکانیکی و لگاریتم طبیعی از توابع مثلثاتی به منظور تعیین مختصات.

۱۹۶۵: استفاده از پردازش داده های الکترونیکی. حدودا از سال ۱۹۷۰: استفاده از روش اندازه گیری فاصله الکترونیکی (EDM).

۱۹۷۴: استفاده از متد پردازش داده ها بصورت خودکار در نقشه برداری زمینی.

۱۹۸۰: تاخیر ایجاد شده در برنامه کاداستری و همچنین پیشرفت فن آوری دیجیتال باعث ایده پردازی های جدیدی در نقشه برداری کاداستری شد. در ۲۱ اکتبر سال ۱۹۸۱ شورای فدرال یک برنامه برای اتمام نقشه برداری کاداستر سوئیس وضع نمود. پس از اتمام این برنامه، «پروژه اصلاحات نقشه برداری کاداستری» (RAV) با هدف ارائه خدمات بهبود یافته به دولت ، صنعت و اقتصاد و همچنین به عموم مردم راه اندازی شد. تصویب این پروژجدید منجر به تطبیق محتوای نقشه برداری کاداستری گذشته با فن آوری های جدید شد. بین سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ , پروژه آزمایشی نیدوالدن (Nidwalden) نشان داد. که نقشه برداری کاداستری به صورت دیجیتال را می توان برای کل ایالت انجام داد.

۱۹۹۳: با توجه به پروژه مصوب سال ۱۹۸۱ , سیستم کاداستر نقشه برداری سوئیس شروع به جایگزینی پایگاه داده های دیجیتال به جای داده های گرافیکی معمولی کرد. همچنین در این سال نقشه برداری با GPS به عنوان یک روش جدید در نقشه برداری کاداستری معرفی شد.

۱۹۹۵: اساس و مبنای شبکه پشتیبانی ماهواره ای در سوئیس , یک شبکه دائمی متشکل از ۲۱۰ نقطه کنترل است که سازمان نقشه برداری اراضی ملی سوئیس ایجاد کرد.

۲۰۰۴: با توجه به مادهA 75 قانون اساسی فدرال سوئیس , نقشه برداری زمین های ملی و مقررات مربوط به نقشه برداری کاداستری به صراحت به عنوان مسائل اصلی دولت فدرال تعریف شده است.

۲۰۰۸: در سال ۲۰۰۸ قانون جدید فدرال در مورد اطلاعات جغرافیایی (GeoIG) به اجرا در آمد. سوئیس به عنوان یکی از اولین کشور ها در اروپا دارای یک قانون مدرن در زمینه geoinformation است که میتواند نیاز های آینده خود را تامین کند.

۲۰۰۹: علاوه بر داده های های کاداستر موجود که به طور انحصاری به موضوع حقوق خصوصی ملک مربوط بوده، برنامه ریزی جهت ایجاد یک فهرست (دفتر ثبت) جدید بعنوان ثبت محدودیت های املاک نسبت به ملک های مجاور خود تحت قانون شکل گرفت.

برگزاری اولین آزمون سالانه در مورد مقررات ثبتی املاک.

۲۰۱۲: برگزاری بزرگداشت صدمین سالگرد نقشه برداری کاداستری سوئیس، با رونمایی از تمبر پستی مخصوص.

۲۰۱۴: محدود شدن دسترسی دولت به مدیریت کاداستر: بعد از شروع اجرای طرح کوچک سازی دولت در کشور های اروپایی دولت سوئیس با واگزاری پروژه کاداستر به بخش خصوصی , تنها وظیفه نظارت در این بخش را به عهده گرفت .

دستور کار فعلی و برنامه آینده

۲۰۱۶: تا پایان ۲۰۱۶: اتمام کامل پروژه انتقال اطلاعات از سیستم نقشه برداری کاداستری ایالات به سیستم سازمان نقشه برداری اراضی ملی سوئیس (۱۹۹۵)، شروع پروژه کاداستر سه بعدی برای تمام کشور.

۲۰XX (آینده): توسعه و اجرای کاداستر سه بعدی. حرکت به سمت کاداستر چهار بعدی و استفاده از اتاق های فکر موجود در دانشگاه ها و گرفتن ایده های نو برای آینده ای پویا در نقشه برداری کاداستری سوئیس.


نوشته محمد اژدهاکش از وب سایت نقشه برداران دانشکده سازمان نقشه برداری کشور


مطالب مرتبط:

۱. آموزش تفکیک – بخش یک
۲. آموزش تفکیک – بخش دو
۳. آشنایی با نقشه برداری و کاداستر


آموزش تفکیک آپارتمان

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزشی پردازش نقشه های تفکیکی با نرم افزار واسط کاداستر کلیک کنید.

نویسندهمدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید