اخبار ژئوماتیکژئوماتیکسنجش از دور

پنجمین ورکشاپ مشترک “سنجش از دور شهری – چالش ها و راه حل ها”

پنجمین ورکشاپ مشترک "سنجش از دور شهری-چالش ها و راه حل ها"پنجمین ورکشاپ مشترک "سنجش از دور شهری-چالش ها و راه حل ها"
آموزش نقشه برداری آپسیس

پنجمین ورکشاپ مشترک “سنجش از دور شهری – چالش ها و راه حل ها”

۲۴ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸، بوخوم آلمان

دپارتمان جغرافیای دانشگاه Ruhr در بوخوم

این ورکشاپ بصورت مشترک میان گروه های خاص ذی نفع زیر برگزار می گردد:

 • سنجش از دور شهری
 • سنجش از دور سه بعدی
 • کشورهای در حال توسعه
 • سنجش از دور راداری

تاریخ های مهم

۱ ژانویه ۲۰۱۸ آغاز ثبت نام
۱۵ آوریل ۲۰۱۸ مهلت سابمیت چکیده
۳۱ می ۲۰۱۸ اطلاع رسانی به نویسندگان
۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ مهلت اولیه ثبت نام برای شرکت کنندگان*
۱۵ جولای ۲۰۱۸ مهلت ثبت مقاله کامل
۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ برنامه اولیه
۱۵ جولای ۲۰۱۸ ثبت نام زودهنگام

* برای نویسندگان، ارائه پذیرش نهایی ضروری است.

برنامه

دوشنبه، ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸

 • ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ثبت نام
 • ۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰ نشست افتتاحیه و خوشامدگویی
 • ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰ استراحت
 • ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ سخنرانی های علمی (دو جلسه همزمان)
 • ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰ ناهار
 • ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۱۵ سخنرانی های علمی (دو جلسه همزمان)
 • ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۴۰ استراحت
 • ۱۴:۴۰ تا ۱۶:۱۰ سخنرانی های علمی (دو جلسه همزمان)
 • ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ جلسه معارفه

سه شنبه، ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸

 • ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ ثبت نام
 • ۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰ سخنرانی اصلی ۱: Ben Somers، KU Leuven، از بلژیک: تحلیل های سنجش از دوری مرتبط با زیست بوم شهری
 • ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰ استراحت
 • ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ سخنرانی های علمی (دو جلسه همزمان)
 • ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ ناهار
 • ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۱۵ سخنرانی های علمی (دو جلسه همزمان)
 • ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۴۰ استراحت
 • ۱۴:۴۰ تا ۱۶:۱۰ سخنرانی های علمی (دو جلسه همزمان)
 • ۱۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰ شام ورکشاپ

چهارشنبه،۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

 • ۸:۰۰ تا ۱۴:۳۰ ثبت نام
 • ۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰ سخنرانی اصلی ۲: Hannes Taubenbock، از مرکز DLR در Oberpfaffenhofen: آینده در دست شهرها خواهد بود- یک مسئولیت سنجش از دور شهری
 • ۱۰:۰۰ تا ۱۰:۳۰ استراحت
 • ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ سخنرانی های علمی (دو جلسه همزمان)
 • ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰ ناهار
 • ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۱۵ سخنرانی های علمی (دو جلسه همزمان)
 • ۱۴:۱۵ تا ۱۴:۴۵ آئین اختتامیه

موضوعات

 • روش های شناسایی تغییرات در نواحی شهری
 • تحلیل های چند زمانه در مناطق شهری
 • استراتژی های استخراج عوارض
 • استخراج نواحی شهری
 • استخراج ساختمان ها
 • نقشه برداری از شبکه جاده ای
 • مطالعات مرتبط با جزایر دمایی در شهرها
 • ادغام داده ها در کاربردهای هری
 • مدل سازی رشد شهرها
 • تحلیل های مرتبط با خطرات زمینی در نواحی شهری
 • مدل سازی محیط زیست شهری
 • سنجش از دور و سلامت شهری
 • سنجش از دور و علوم اجتماعی در شهرها
 • شبیه سازی شهری بر مبنای سنجش از دور
 • سنجش از دور و کاربردهای آن در میراث فرهنگی
 • وضعیت سطوح زمینی در کشورهای در حال توسعه
 • استخراج عوارض از داده های InSAR
 • تولید DEM\DSM در نواحی شهری و روش های ارزیابی دقت
 • برآورد حرکت سطحی با SAR
 • تحلیل های امضای طیفی شهرها
 • ادغام داده های چندین سنجنده
 • شناسایی الگو
 • داده های رادار ماهواره ای و هوایی با قدرت تفکیک بالا
 • کاربردهای سنجش از دور شهری در شرایط اضطراری و امور مرتبط با ایمنی
 • مدل سازی پردازش های اکولوژیک شهری و فرا شهری
 • پایگاه های داده مکانی سه بعدی
 • تولید مدل های شهری سه بعدی
 • SAR رادارگرامتری و تداخل سنجی با تمرکز بر مورفولوژی پیچیده شهری

منبع: earsel

دیدگاهتان را بنویسید