چارسو

پدیده هسدالن در نروژ (HESSDALEN Phenomenon)

پدیده هسدالنپدیده هسدالن
آموزش نقشه برداری آپسیس

“نور هسدالن” دسته ای از نورهای غیرقابل توضیح هستند که اغلب شب هنگام در درۀ هسدالن کشور نروژ دیده شده اند.

هسدالن روستایی کوچک است در وسط نروژ این نورها از سال ۱۹۴۰ یا زودتر دیده شده اند و اوج فعالیت این نورها از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ بوده که بین ۱۵ تا ۲۰ بار در هفته دیده شده اند ولی فعالیت این نورها تا به حال به ۱۵ تا ۲۰ مرتبه در سال کاهش یافته است. اغلب این نورها به رنگ زرد یا سفید درخشان هستند که به صورت شناور یا ساکن به مدت یک ساعت دیده می شوند. سازمان فضایی اروپا عناصر سازنده این پدیده را آهن، سیلیکون،تیتانیوم و اسکاندیوم عنوان کرده است.

دلیل پدیده هسدالن هنوز نامعلوم است و حتی توضیح مشخصی هم دربارۀ طیف رنگی آن ارائه نشده است، ولی از تابستان سال ۱۹۸۳ تحقیقات جامعی با نام پروژه هسدالن با مشارکت یوفو سوئد و یوفو نروژ آغاز شد به همین منظور ایستگاهی جهت اندازه گیری اتوماتیک هسدالن در این دره در سال ۱۹۹۸ ساخته شد تا حالت نورها را ذخیره و ثبت کند.

با توجه به این تحقیقات گسترده ای که انجام شد هنوز هیچ گونه نظریه ای ارائه نشده ولی ۲ فرضیه بیان شده است:

  • این نورها حاصل احتراق ناقص ابرهایی هستند که از دره نشئت می گیرند.
  • در فرضیه ای دیگر که به نسبت جدیدتر و به روزتر است این گونه بیان شده که این نورها حاصل یونیزاسیون بلورهای کلومبی هستند که در اثر برخورد با پرتوهای آلفا واکنش می دهند این فرضیه بر اساس خواص فیزیکی موادی که در دره هسدالن یافت شده بیان شده است.

این عکس توسط یک عکاس حرفه ای در سال ۲۰۰۷ گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید