ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

همپوشانی نقشه نظیر همپوشانی نمودار ون

 همپوشانی,نمودار ریاضی ون,GIS,mask,clip,سیستم اطلاعات مکانی،سیستم اطلاعات جغرافیایی
آموزش نقشه برداری آپسیس

همپوشانی نقشه نظیر همپوشانی نمودار ون است.همپوشانی نقشه، ترکیبی از دو مجموعه داده مکانی (نقاط، خطوط یا پلیگون­ها) می­باشد تا یک مجموعه داده جدید برداری به‌عنوان خروجی ایجاد کند. این همپوشانی­ها شبیه همپوشانی­های نمودار ریاضی ون هستند.

همپوشانی نقشه نظیر همپوشانی نمودار ون است.

van

همپوشانی تفاضل متقارن همپوشانی اجتماع منهای اشتراک است.

همپوشانی اجتماع (union) عوارض مکانی و جداول توصیفی هر دو ورودی را در قالب یک خروجی جدید باهم ترکیب می­کند. همپوشانی اشتراک (intersect) ناحیه­ ای را تعریف می­کند که هر دو ورودی همپوشانی دارند و یک مجموعه از فیلدهای توصیفی برای هرکدام حفظ می­گردد. همپوشانی تفاضل متقارن (symmetric difference) یک ناحیه خروجی را تعریف می­کند که کل ناحیه هر دو ورودی به‌جز ناحیه مشترک آن­ها را شامل می­شود. استخراج داده یک فرایند GIS شبیه به همپوشانی برداری است، اگرچه می­تواند هم در آنالیز داده برداری و هم آنالیز داده رستری استفاده شود. به­ جای ترکیب کردن ویژگی­ ها و عوارض دو مجموعه داده، فرایند استخراج داده شامل استفاده از یک “clip” یا “mask” برای استخراج عـوارض مجـموعه داده ­ای است که داخـل محـدوده­ ی مکانی مجموعه داده دیگر افتاده است.

همپوشانی نقشه یک فرایند همپوشانی برداری است.

van2

فرایند استخراج داده، ویژگی­ ها یا عوارض مجموعه داده­ ها را ترکیب نمی­ کند.

منبع: برگرفته از کتاب مرجع کامل کنکور زبان تخصصی نقشه برداری، حمید غیور، محمد میرزاعلی، انتشارات نوآور، (۱۳۹۲).

برای تهیه کتاب مرجع کامل کنکور زبان تخصصی نقشه برداری، حمید غیور، محمد میرزاعلی، انتشارات نوآور، با تخفیف ویژه و ارسال به سراسر کشور با پست اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید