ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

همه چیز درباره تصمیم گیری چندمعیاره به روش AHP

تصمیم گیری چندمعیاره به روش AHP,دکتر عادل آذر,GIS,سیستم اطلاعات مکانی
آموزش نقشه برداری آپسیس

همه چیز درباره تصمیم گیری چندمعیاره به روش AHPبه قلم دکتر عادل آذر

AHP(www.apsis.ir)

فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس. ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. این روش در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبرو است می تواند استفاده گردد. معیارهای مطرح شده می توانند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته است. تصمیم گیرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصمیم، آغاز می کند.

متن کامل مقاله را از اینجادانلود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید