ژئوماتیکفتوگرامتری

نکات ضروری در تبدیل عکس هوایی به نقشه های ۱:۵۰۰ و ۱:۱۰۰۰ و ۱:۲۰۰۰

نکات ضروری در تبدیل عکس هوایی به نقشه های 1:500 و 1:1000 و 1:2000,فتوگرامتری,تبدیل عکس هوایی به نقشه
آموزش نقشه برداری آپسیس
 • باغچه درون حیاط تبدیل نمی شود (در صورت وجود درخت داخل حیاط با تراکم مناسب تک درخت آورده می شود)
 • داخل نخلستان منحنی ها تقریبی می شود اگر کرت های آن بیش از نصف منحنی دارای ارتفاع باشد همچنین نقطه ارتفاعی در بالا و پایین کرت ها قرائت میگردد.
 • داخل تپه های ماسه ای منحنی میزان تبدیل نمی شود.
 • داخل شن زار منحنی میزان تبدیل می شود.
 • در مناطق جنگلی در صورتیکه تراکم جنگل بالا باشد بطوریکه سطح زمین دیده نشود منحنی بالای درختان تبدیل می شوند و آبریز و نقطه نیز آورده نمی شود.
 • روی پل های بزرگ نقطه قرائت می شود و (پل های جلوی منازل و مغازه ها نیاز به تبدیل ندارند).
 • محل اخذ عوارض در بزرگ راه ها بالای آنها بصورتshape تبدیل می شود.
 • پد هلیکوپتر همcell دارد و هم shape متن آن helipod است.
 • نرده محافظ راه به جدول و جزیره وسط راه آسفالت و غیره ارجح است درصورتیکه فاصله کمتر از ۵/۰ میلیمتر مقیاس نقشه باشد.
 • در صورتیکه باسکول مسقف باشد ساختمان آن تبدیل می شود و cell روی آن قرار می گیرد هم cell دارد هم shape، در صورتیکه مسقف نباشد با shape باسکول تبدیل می شود و cell آن وسط آن قرار می گیرد.
 • سیلوی سیمان هم cell دارد هم shape.اگر قطر آن کمتر از ۵/۱ میلیمتر در مقیاس نقشه باشد cell و بیشتر از آن هم cell و هم shape تبدیل می شود.
 • سازه در حال احداث هر نوع عارضه فلزی، بتونی، سنگی در حال احداث غیر از ساختمان در حال احداث با این عارضه تبدیل می شود (شکل کلی عارضه و المانهای در حال احداث تبدیل می شوند).
 • اگر پرچین بالای خاکریز باشد اولویت با پرچین است.
 • دیوار روی پشت بام با ارتفاع بیش از ۳ متر تبدیل می شود.
 • دیوار عریض با عرض بیش از ۵/۰ میلیمتر در مقیاس نقشه دو طرف آن تبدیل و متن wall داخل آن قرائت می شود.
 • دیوار زیر سایبان در صورت نداشتن دید تبدیل نمی شود.
 • در صورتیکه نرده روی دیوار یا خاکریز باشد اولویت با عارضه است که دارای ارتفاع بیشتر باشد.
 • دکل مخابراتی پای آن تبدیل می شود و همshape دارد و هم  cellو آنتن بشقابی نیاز به تبدیل ندارد کمتر ۵/۱ × ۱ میلیمتر در مقیاس نقشه  فقط cell آن و بیشتر از آن هم shape  و هم  cellآن تبدیل می شود.
 • روی بالاترین نقطه سد نقطه قرائت می گردد.
 • سایبان روی پشت بام ها و سردر ورودی منازل درصورتیکه ابعاد آن بیش از ۵/۱ × ۱ میلیمتر در مقیاس نقشه باشد تبدیل می شود.
 • بالکن (تراس و بهارخواب تبدل می شود).
 • پله داخلی ساختمانهای مسکونی نیاز به ترسیم ندارد و پله داخل ساختمانهای بزرگ اداری ، پارکها و استادیوم و اماکن عمومی تبدیل می شوند.
 • کانکس های موقت مربوط به پروژه های در حال اجرا که موقتی می باشند ترسیم نمی شوند.
 • شانه خاکی به پل قطع می شود در صورت وجود ترانشه اولویت با ترانشه است و منحنی به شانه خاکی قطع می شود.
 • جوی و جدول کنار خیابان ها در صورتیکه جدول نداشته باشد با نهر و جوی تبدیل می شود.
 • کانیو کنار خیابان جدول آن تبدیل می شود و در صورت ۷ شکل بودن ( وسط کوچه ها ) وسط آن تبدیل می شود.
 • نیوجرسی قطعات بلوکی پهن و مرتفع معمولاً در یک امتداد در معابر جهت تفکیک خطوط و راهنمایی است.
 • عارضه میدان حتی اگر جدول هم داشته باشد با خط میدان ترسیم می گردد.
 • راه آهن محور آن تبدیل می شود. در مورد راه آهن در دست احداث محور کلی آن تبدیل می شود.
 • حوض های داخل حیاطها در صورت بزرگ بودن بیشتر از ۵/۱×۱ میلیمتر در مقیاس نقشه تبدیل میشوند.
 • لبه داخل استخر تبدیل می شود لبه بیرون آن در صورتی که بیش از۵/ میلیمتر در مقیاس نقشه باشد با سکو تبدیل می شود.
 • داخل آب نما متن wfront قرار می گیرد لبه داخل آن تبدیل می شود در صورتیکه لبه بیرونی آن بیش از ۵/۰ میلیمتر در مقیاس نقشه باشد سکو تبدیل می شود.
 • آبریز بعنوان حد پوشش گیاهی و پای ترانشه محسوب می شود.
 • داغی آب در رودخانه ها ( اثر باقیمانده از جریانهای قبل و بستر رود ) با عارضه ساحل تبدیل می شود و حد واقعی خود جریان آب با رودخانه تبدیل می شود و خشکی وسط رودخانه نیز با خط رودخانه تبدیل می شود و داخل آن نقطه قرائت می شود.
 • رودخانه فصلی با خط ساحل تبدیل می شود.
 • کنگره ساختمانها ۱/۰ میلیمتر در مقیاس نقشه ملاک است کمتر از آن نیاز به تبدیل ندارد.
 • ساختمانهای کوچکتر از ۵/۱× ۱ میلیمتر نیاز به تبدیل ندارد.
 • ساختمانهای در حال احداث اگر روی ساختمان کامل باشد بصورت طبقه جداگانه آورده می شود با خط در دست احداث.
 • ساختمان موتورخانه با همان ساختمان تبدیل و cell موتورخانه روی آن قرار میگیرد.
 • نورگیر کمتر از ۵/۱× ۱ میلیمتر در مقیاس نقشه تبدیل نمی شود و بالاتر از آن هم cell و هم shape آن تبدیل می شود اگر روی آن باز باشد بصورت حیاط تبدیل می شود.
 • بادگیر نیز مانند نورگیر تبدیل می شود (از قائده نورگیر پیروی می کند).
 • در ساختمان امام زاده ها مناره ها تبدیل نمی شود ولی گنبد آن تبدیل می شود.
 • سایبان پمپ بنزین با خط جایگاه سوخت تبدیل و cell آن درمرکز آن تبدیل می شود.
 • داخل قبرستان درصورتیکه مسطح باشد منحنی تبدیل نمی شود.
 • خرابه بصورت بسته تبدیل می شود و با حفظ شکل آن.
 • مخازن آب زمینی فقط در صورت بتنی بودن تبدیل می شوند مخازن آب هوایی تا ۵/۱ میلیمتر در مقیاس نقشه بصورت cell و بیشتر از آن shape و cell آن تبدیل می شود.
 • نخاله های ساختمان نیاز به تبدیل ندارد.
 • عوارض گیاهی و راه ها و غیره به پای ترانشه ارجحیت دارند.
 • منحنی میزان به ترانشه ارجحیت دارد مگر منحنی میزان قابل ترسیم نباشد.
 • در تاکستان درصورت امکان ترسیم منحنی ها، منحنی ترسیم می شود و در صورتیکه عمق کرت ها بیش از نصف منحنی باشد به تبعیت از زمینهای کناری منحنی میزان تقریبی ترسیم می شود و نقاط ارتفاعی با تراکم مناسب در حد بالاترین و پایین ترین نقطه پشته ها قرائت می گردد.
 • عوارض خطی مانند نهر و جوی و جدول که دارای عرض بیش از نیم میلیمتر در مقیاس نقشه می باشند دو خطه ترسیم می شوند.
 • پل های کمتر از ۲ متردر مقیاس نقشه با نماد بزرکتر از آن با خط آن تبدیل می شود.
 • عوارض آبی به هنگام برخورد با موانع مثل سد یا پل نباید قطع شوند و در محل تقاطع یک نقطه (node) برداشت می شود.
 • اگر فاصله دو منحنی تراز اصلی کمتر از ۵/۰ سانتیمتر در مقیاس نقشه باشد منحنی های فرعی نیازی به تبدیل ندارند.

 

تهیه و تنظیم: مهندس منصور حسن پور کارشناس فتوگرامتری سازمان نقشه برداری کشور

دیدگاهتان را بنویسید