ژئوماتیکنقشه برداری

نقشه برداری با قیمت پایین | چرایی و تشریح علل

قیمت نقشه برداری
آموزش نقشه برداری آپسیس

نقشه برداری زمینی دارای مشقت های زیادی است و صرفاً تحصیلات آکادمیک کفایت نخواهد کرد و شخص باید ابتدا کسب تجربه کند. نقشه برداری قلب تپنده پروژه های راه، سازه و … است که هرکدام دارای تجربیات متفاوت می باشد.

کار راهسازی تخصصی است و بدون إغماض می توان گفت نقش اصلی را نقشه بردار به عهده دارد به عنوان اولین شخص در شروع پروژه و آخرین شخص در انتهای پروژه عمل می کند. مشکل قیمت پایین خدمات نقشه برداری که می شود آن را ویروس ژئوماتیک نام برد متاسفانه مشکلاتی را ایجاد نموده، و در حال شیوع است.

علت اول:

شروع این ویروس از دانشگاه هاست که دانشجویان را نسبت به بازار کار آگاه نمی کند و دانشجویان صرفاً چندین واحد را پاس و مدرک اخذ می کنند، و هیچ شناختی از بازار کار و روش های کسب تجربه ندارند. متاسفانه همین دانشجویان با فراگیری چند نرم افزار و توتال استیشن وارد بازار کار شده و به علت عدم تجربه کافی حاضر به کار به هر قیمتی هستند،کار اجرا مکان خوبی برای کسب تجربه به عنوان نقشه بردار نیست!! ابتدا باید به عنوان کمک نقشه بردار سختی های این کار را چِشید و بعد از کسب تجربه نقشه بردار شد.

علت دوم:

نداشتن علم و تجربه کافی کارفرما نسبت به تاثیر مثبت نقشه بردار حرفه ای موجب استخدام نقشه بردارهای با قیمت پایین خواهد شد، متاسفانه از دید کارفرماها نقشه برداری در یک توتال استیشن و ۴ دکمه خلاصه شده و بس … برخی کارفرما ها تفاوت ژالون و شاخص را نمی دانند، تفاوت نقشه بردار ها پیشکش. عدم تجربه کافی نقشه بردار در پروژه راه یا صنعتی چیزی جز فاجعه نیست.

علت سوم:

مشکلات اقتصادی کشور که باعث خواب پروژه های عمرانی شده نیز علتی بسیار تاثیر گذار است که تعداد بالای نقشه بردار باعث قیمت پایین شده است.

علت چهارم:

نداشتن دیدگاه اقتصادی و عدم آگاهی برخی افراد از لطمه وارده بر نقشه برداری در بلند مدت، متاسفانه همکاران ره چند ساله را یک شبه قصد دارند طی کنند، ترس از آینده و طمع این افراد جهت کار با هر قیمتی باعث بی اعتمادی کارفرماها نسبت به این رشته شده و قیمت این افراد میزان در نظر گرفته می شود، همچنین شرایط نامناسب اقتصادی هم دست آویز مناسبی جهت تخریب این رشته شده است. البته باید به این نکته اشاره کرد در کنار این دست کارفرما ها هستند شرکت هایی که کار حرفه ای را ملاک پذیرش دارند ولی تعداد بسیار کم!

علت پنجم:

نداشتن اعتماد به نفس برخی مهندسین نقشه برداری و عدم تجربه و علم باعث ضعف در دفاع این افراد از قیمت ها خواهد شد و ملاک این افراد صرفاً کسب تجربه با هر قیمتی است
با گسترش روز افزون علوم ژئوماتیک برخی مهندسین مقاومت عجیبی در برابر به روز شدن دارند، متاسفانه شاهد این موضوع هستیم برخی در تخلیه توتال هم مشکل دارند.  چه انتظاری برای قیمت مناسب این افراد می توان داشت، دنیا در حال استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای به روز هست ما هنوز درگیر تخلیه توتال استیشن.

علت ششم:

برون سپاری پروژه ها با واسطه رانت و معرفی آشنایان با قیمت پایین و …

می توان چندین صفحه علت نوشت ولی در کل این موضوع حل نخواهد شد، هرکسی ارزش برای کار خود قائل باشد وظیفه دارد با قیمت مناسب کار کند. یکی از شروط حرفه ای شدن در زمینه نقشه برداری کار با قیمت در حد تجربه و علم است، هر قیمت بالا و پایینی دارای علتی دارد. لطفاً به افراد قیمت پایین خرده نگیرید حق الزحمه آنها در حد همان قیمت است نه بیشتر،(دستمزد به میزان کار) همان کار سفارشی قیمت پایین. همان شعار چین در تولید تجهیزات الگوی این همکاران است.

امیدواریم با کسب تجربه و دانش ارزش این افراد که دست خودشان است بالا برود تا آیندگان نسبت به این رشته نا امید نشوند

رحیم فیضی

دیدگاهتان را بنویسید