اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

ناوگان هوایی سازمان نقشه برداری کشور نوسازی می شود

سازمان نقشه برداری
آموزش نقشه برداری آپسیس

مهندس مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه برداری کشور صبح روز چهارشنبه بیستم دیماه با حضور در پرواز هواپیمای عکسبرداری هوایی در منطقه قزوین، ضمن اخذ تازه ترین گزارش فعالیت ها و پروژه های در دست اجرای اداره عکسبرداری هوایی این سازمان، از نوسازی ناوگان هوایی سازمان نقشه برداری کشور در آینده نزدیک خبر داد.

مهندس مسعود شفیعی طی حضور پنج ساعته در عملیات عکسبرداری هوایی، ضمن گفتگو با خلبانان، ناوبران عکاس، نمایندگان یگان حفاظت هواپیمایی و دفتر حفاظت و امنیت اطلاعات مکانی ضمن اشاره به صعوبت های خاص کار کروی پروازی سازمان نقشه برداری کشور به تبادل نظر با آنان درباره اصلاح فرایندهای تهیه عکس هوایی و چگونگی ارتقای کمی و کیفی کارها در این بخش پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت پروازهای عکسبرداری برای تهیه نقشه های دقیق و به روز از پهنه های مختلف سرزمینی، ضرورت ارتقای تجهیزات این بخش از سازمان نقشه برداری کشور را مورد توجه قرار داد و از انجام مطالعات و بررسی های لازم برای انتخاب و افزودن تجهیزات جدید عکسبرداری و ناوبری هوایی به مجموعه تجهیزات اداره کل نقشه برداری هوایی و فضایی خبر داد.

به گفته مهندس شفیعی به زودی با پایان یافتن نصب تجهیزات اویونیک، نصب قطعات مورد نیاز و اخذ تأییدیه های سازمان هواپیمایی کشوری، هواپیمای دیگری به ناوگان هوایی سازمان نقشه برداری کشور اضافه شده و تعداد هواپیماهای عملیاتی عکسبرداری سازمان به دو فروند خواهد رسید.

منبع: سایت سازمان نقشه برداری کشور

دیدگاهتان را بنویسید