ویدئو

میدان مغناطیسی – شناخت بیشتر با استفاده از ماهواره های SWARM

نقشه برداری-میدان مغناطیسی-زمین
آموزش نقشه برداری آپسیس

برای شناخت بیشتر میدان مغناطیسی زمین، سه ماهواره SWARM در ۲۲ نوامبر به فضا پرتاب شدند. مثل یک قطب نمای سه بعدی این سه ماهواره شدت و جهت میدان مغناطیسی را اندازه گیری میکنند.

 

نویسندهمدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید