ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

بررسی مدل سازی موجود در GIS/تعریف سطوح مدل

بررسی مدل سازی موجود در GIS,تعریف سطوح مدل,GIS,سیستم اطلاعات مکانی
آموزش نقشه برداری آپسیس

بررسی مدل سازی موجود در GIS/تعریف سطوح مدل

سطوح مدل ها به این شکل تعریف می شوند:

  • مدل مفهومی
  • مدل منطقی
  • مدل فیزیکی

به شکل توجه کنید:

datamodel

مدل های داده در سطوح مختلف

 

مدل مفهومی برای پدیده های جغرافیایی یک برداشت مطابق نمونه واقعی از جهان است که تعریف پدیده ها کاملاً به هدف خواسته شده از آن بستگی دارد. به طور جزیی تر این سطح شامل مواردی از جمله: کلاس اشیاء ، رابطه­ بین اشیاء و هندسه­ی شئ است. در واقع مدل مفهومی بالاترین سطح ارتباط بین موجودیت های مختلف را بیان می کند.

مدل منطقی، مدل مفهومی را برای پیاده سازی آماده می کند. در واقع تا حد امکان جزئیات داده ها را در مدل داده بیان می کند. در این سطح از مدل تمامی موجودیت­ ها و رابطه های بین آن­ها و صفت­های خاصه هر موجودیت به طور کامل مشخص می شوند. کلید­های اولیه و خارجی برای هر موجودیت اختصاص می­ یابد.

در نهایت مدل فیزیکی بیان می کند که مدل چگونه در پایگاه داده ساخته خواهد شد. مدل فیزیکی نمایش مدل در یک سیستم خاص است و با مسائلی از جمله فهرست گذاری و چگونگی ذخیره داده در ارتباط است. یک مدل فیزیکی پایگاه داده تمامی ساختارهای جدولی، اسامی ستون­، نوع داده­ی ستون، قیود ستون، کلید اولیه و خارجی و روابط بین جدول­ها را شامل می شود.

با این وجود یک مسئله ی مهم در این طبقه بندی این است که باید قبل از مدل سازی مفهومی پدیده های دنیای واقعی را تشخیص دهیم، بنابراین به یک سطح بالاتر از مدل مفهومی نیاز خواهیم داشت. این سطح با عنوان سطح انتزاع مفهومی یا سطح دامنه مطرح می گردد. دلیل معرفی چنین سطحی این است که این سطح می تواند در حل مسئله ی مربوط به ­تعاملات راه­گشا باشد. توجه به سطوح دامنه و مدل مفهومی بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که اگر این سطوح اصولی و شفاف تعریف گردند، تبدیل به مدل­های منطقی و فیزیکی بسیار ساده­تر انجام خواهد گرفت.


۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید