ژئوماتیکمصاحبه آپسیس

مصاحبه آپسیس با علیرضا پیرمرادی مسئول کارگروه های تخصصی همایش ژئوماتیک ۹۶

مصاحبه آپسیس با علیرضا پیرمرادی
آموزش نقشه برداری آپسیس

علیرضا پیرمرادی – مسئول کارگروه های تخصصی بیست و چهارمین همایش و نمایشگاه ملّی ژئوماتیک – همایش ژئوماتیک ۹۶

آپسیس: به عنوان سوال اول بفرمایید تعریف کارگروه‌ها در همایش ژئوماتیک چیست؟

علیرضا پیرمرادی: به منظور مشارکت وزراتخانه ها و دستگاه های کاربر اطلاعات مکانی در همایش و پرداختن به موضوعات کاربردی نقشه و اطلاعات مکانی علاوه بر مسائل تئوری،  کارگروه های کاربردی همایش چند سالی است که تشکیل شده است.

آپسیس: علت تشکیل یا هدف از تشکیل کارگروه‌ها چیست؟

علیرضا پیرمرادی: هدف اصلی از تشکیل کارگروه ها، ارایه دستاوردها و فعالیت های وزارتخانه ها و دستگاه ها در جوزه اطلاعات مکانی است.  همچنین تبادل تجربیات کارشناس این دستگاه ها در کاربردهای اطلاعات مکانی می باشد.

آپسیس: در همایش ژئوماتیک پیش رو چه کارگروه هایی با چه عناوینی داریم؟

علیرضا پیرمرادی: در همایش امسال نه کارگروه فعالیت دارند،  اعضای کارگروه ها با توجه به عنوان آن از وزارتخانه ها،  سازمان ها و دانشگاه های مرتبط تشکیل شده اند. عناوین کارگروه ها عبارتند از:

 • آمایش سرزمین
 • سواحل و دریا
 • صنعت و انرژی
 • محیط زیست، بهداشت و سلامت
 • منابع طبیعی،  کشاورزی و کاداستر زراعی
 • مسکن و شهرسازی و کارشناسان دادگستری (در امور ثبتی و نقشه برداری )
 • مدیریت بحران
 • حمل و نقل و ترافیک
 • سکوها و سنجیده ها

آپسیس: فعالیت های دبیران کارگروه های تخصصی شامل چه مواردی می شود؟

علیرضا پیرمرادی: دبیران کارگروه ها هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات کارگروه را به عهده دارند، همچنین هماهنگی از لحاظ مواردی که اعضای کارگروه در همایش ارایه می دهند و ارتباط مستمر با مسئول دبیران کارگروه ها

آپسیس: نتیجه و ثمره فعالیت های کارگروه های تخصصی همایش ژئوماتیک در عمل چه بوده است؟

علیرضا پیرمرادی: فعالیت کارگروه ها در قالب سه عنوان زیر ارایه می شود:

 • مقالات کاربردی
 • گزارشات فنی
 • کارگاه های اموزشی

آپسیس: کارگروه های تخصصی نقشه برداری فقط در مدت زمان همایش ژئوماتیک فعالیت دارند؟

علیرضا پیرمرادی: یکی  دیگر از اهداف کارگروه ها، ادامه همکاری اعضای کارگروه ها با هم و با سازمان نقشه برداری کشور است تا در قالب تفاهم نامه بتوانند در حوزه اطلاعات مکانی با هم در تعامل باشند.

نویسندهحمید غیور

دیدگاهتان را بنویسید