مصاحبه آپسیس

ژئوماتیکمصاحبه آپسیس

مصاحبه با سرکار خانم دکتر ندا کفاش عضو هئیت علمی دانشکده فنی و مهندسی مرند – دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی فن‌آوری‌ها و کاربردهای ژئوماتیک

مصاحبه با سرکار خانم دکتر ندا کفاش عضو هئیت علمی دانشکده فنی و مهندسی مرند - دبیر اجرایی اولین کنفرانس...

مصاحبه آپسیس

مصاحبه آپسیس با دکتر ابوالفضل شهامت دبیر کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک

مصاحبه آپسیس با دکتر ابوالفضل شهامت دبیر کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک کنفرانس ملی فن آوری ها...

مسابقه ژئولیگ
اخبار ژئوماتیکژئوماتیکمصاحبه آپسیس

مسابقه ژئولیگ دقیقاً چیست؟

پنجمین دوره از مسابقات ملّی ژئولیگ در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ در دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی...

1 2 4
برگه 1 از 4