ژئوماتیکفتوگرامتری

بایدها و نبایدها در به پرواز در آوردن پهپاد

پهپاد
آموزش نقشه برداری آپسیس

بایدها و نبایدها در به پرواز در آوردن پهپاد

تفریح کنید، مسئولیت ایمنی را به عهده بگیرید

برچسب روی پهپاد خود را بررسی کنید، در صورتی که علامت C0 را دیدید:

نبایدها بایدها
در ارتفاعی بالاتر از ۵۰ متر از سطح زمین پرواز نکنید

 

مطمئن شوید که بیمه مناسبی دارید
بر فراز جمعیت زیاد و یا گروه های بزرگ از افراد پرواز نکنید

 

پیش از هر پرواز پهپاد خود را بررسی نمایید
در نزدیکی هواپیما پرواز نکنید

 

همیشه پهپاد را در محدوده دید خود نگه دارید
در نزدیکی فرودگاه ها، محل فرود هلیکوپترها، مناطقی که امنیت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهند، و یا در صورتی که عملیاتی اضطراری در حال انجام است، پرواز نکنید

 

پهپاد خود را تا حد ممکن از دیگر افراد، دارایی ها، وسایل نقلیه و دیگر هواپیماها دور نگه دارید
به حریم خصوصی دیگر افراد تجاوز ننمایید و از پهپاد خود مسئولانه استفاده کنید

 

از محدودیت های وضع شده توسط مسئولان ملی خود در ارتباط با محدودیت های محلی، منطقه ای و فضای هوایی پیروی نمایید
بدون کسب اجازه از افراد از آنها عکس و یا ویدئو تهیه نکرده و به ضبط صدا اقدام نکنید.

 

از پهپاد خود در محدوده عملیاتی تعریف شده در دستور العمل ارائه شده توسط سازنده استفاده کنید
بر فراز مناطق حساس و یا حفاظت شده نظیر زندان ها، پایگاه های نظامی، نیروگاه ها و … پرواز نکنید.

 

در پهپاد تغییری ایجاد نکنید.

 

برچسب روی پهپاد خود را بررسی کنید، در صورتی که علامت C1 را دیدید:

  • برای استفاده از پهپاد باید حداقل ۱۴ سال سن داشته باشید و یا کسی که سنی بیشتر از ۱۴ سال دارد بر کار شما نظارت کند.
  • شما و یا سرپرستتان باید دارای پروانه رسمی بوده و آزمون آنلاین را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید.
  • علامت پروانه رسمی را روی پهپاد نشان دهید و یا اگر پهپاد شما به شناسایی الکترونیکی مجهز است، اطلاعات پروانه خود را بارگذاری نمایید.

 

نبایدها بایدها
در ارتفاعی بالاتر از ۱۲۰ متر از سطح زمین پرواز نکنید

 

مطمئن شوید که بیمه مناسبی دارید
بر فراز جمعیت زیاد و یا گروه های بزرگ از افراد پرواز نکنید

 

برای پرواز خود برنامه ریزی کنید
در نزدیکی هواپیما پرواز نکنید

 

پیش از هر پرواز پهپاد خود را بررسی نمایید
در نزدیکی فرودگاه ها، محل فرود هلیکوپترها، مناطقی که امنیت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهند، و یا در صورتی که عملیاتی اضطراری در حال انجام است، پرواز نکنید

 

در صورتی که در منطقه ای که قصد پرواز بر فراز آن را دارید وجود شناسایی الکترونیکی و حصار مکانی اجباری است، اطمینان حاصل کنید که پهپاد به نسخه به روز سامانه های فوق مجهز باشد
از پهپاد برای انتقال محموله های خطرناک استفاده نکنید شرایط آب و هوایی را بررسی نمایید
زمانی که بر فراز املاک دیگر افراد پرواز می کنید، بدون اجازه از آنها در ارتفاع کمتر از ۲۰ متر پرواز نکنید با منطقه ای که قصد انجام عملیات پهپادی در آن را دارید آشنا شوید و برای به پرواز در آوردن ایمن پهپاد خود، نگاهی به موقعیت مکانی افراد، املاک، وسایل نقلیه، جاده های عمومی، موانع، زیرساخت های حساس و هر المان دیگری که که ممکن است در معرض خطر قرار گیرند بیندازید
بر فراز مناطق حساس و یا حفاظت شده نظیر زندان ها، پایگاه های نظامی، نیروگاه ها و … پرواز نکنید

 

همواره پهپاد خود را در محدوده دید نگه دارید
به حریم خصوصی دیگر افراد تجاوز ننمایید و از پهپاد خود مسئولانه استفاده کنید

 

پهپاد خود را تا حد ممکن از دیگر افراد، دارایی ها، وسایل نقلیه و دیگر هواپیماها دور نگه دارید
بدون کسب اجازه از افراد از آنها عکس و یا ویدئو تهیه نکرده و به ضبط صدا اقدام نکنید.

 

از محدودیت های وضع شده توسط مسئولان ملی خود در ارتباط با محدودیت های محلی، منطقه ای و فضای هوایی پیروی نمایید

 

در پهپاد تغییری ایجاد نکنید. از پهپاد خود در محدوده عملیاتی تعریف شده در دستور العمل ارائه شده توسط سازنده استفاده کنید

 

برچسب روی پهپاد خود را بررسی کنید، در صورتی که علامت C2 را دیدید:

  • برای استفاده از پهپاد باید حداقل ۱۶ سال سن داشته باشید و یا کسی که سنی بیشتر از ۱۶ سال دارد بر کار شما نظارت کند.
  • شما و یا سرپرستتان باید دارای پروانه رسمی بوده، پهپاد خود را به ثبت رسانده و آزمون تئوری را در یکی از مراکز مورد پذیرش، با موفقیت پشت سر گذاشته باشید.

علامت پروانه رسمی را روی پهپاد نشان دهید و یا اگر پهپاد شما به شناسایی الکترونیکی مجهز است، اطلاعات پروانه خود را بارگذاری نمایید.

 

نبایدها بایدها
در ارتفاعی بالاتر از ۱۲۰ متر از سطح زمین پرواز نکنید

 

مطمئن شوید که بیمه مناسبی دارید
در صورتی که از پهپاد هلیکوپتری استفاده می کنید، بیش از ۲۰ متر، و در صورتی که پهپاد شما از نوع بال ثابت است، بیش از ۵۰ متر به افراد نزدیک نشوید، مگر آنکه صراحتاً از آنها اجازه گرفته باشید.

 

برای پرواز خود برنامه ریزی کنید
در نزدیکی هواپیما پرواز نکنید

 

پیش از هر پرواز پهپاد خود را بررسی نمایید
در نزدیکی فرودگاه ها، محل فرود هلیکوپترها، مناطقی که امنیت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهند، و یا در صورتی که عملیاتی اضطراری در حال انجام است، پرواز نکنید

 

اطمینان حاصل کنید که سامانه حصارمکانی پهپاد به روز است
از پهپاد برای انتقال محموله های خطرناک استفاده نکنید شرایط آب و هوایی را بررسی نمایید
زمانی که بر فراز املاک دیگر افراد پرواز می کنید، بدون اجازه از آنها در ارتفاع کمتر از ۲۰ متر پرواز نکنید با منطقه ای که قصد انجام عملیات پهپادی در آن را دارید آشنا شوید و برای به پرواز در آوردن ایمن پهپاد خود، نگاهی به موقعیت مکانی افراد، املاک، وسایل نقلیه، جاده های عمومی، موانع، زیرساخت های حساس و هر المان دیگری که که ممکن است در معرض خطر قرار گیرند بیندازید
به حریم خصوصی دیگر افراد تجاوز ننمایید و از پهپاد خود مسئولانه استفاده کنید

 

همواره پهپاد خود را در محدوده دید نگه دارید
بدون کسب اجازه از افراد از آنها عکس و یا ویدئو تهیه نکرده و به ضبط صدا اقدام نکنید.

 

پهپاد خود را تا حد ممکن از دیگر افراد، دارایی ها، وسایل نقلیه و دیگر هواپیماها دور نگه دارید

 

بر فراز مناطق حساس و یا حفاظت شده نظیر زندان ها، پایگاه های نظامی، نیروگاه ها و … پرواز نکنید

 

از محدودیت های وضع شده توسط مسئولان ملی خود در ارتباط با محدودیت های محلی، منطقه ای و فضای هوایی پیروی نمایید

 

در پهپاد تغییری ایجاد نکنید. از پهپاد خود در محدوده عملیاتی تعریف شده در دستور العمل ارائه شده توسط سازنده استفاده کنید

 

برچسب روی پهپاد خود را بررسی کنید، در صورتی که علامت C3 را دیدید:

  • برای استفاده از پهپاد باید حداقل ۱۶ سال سن داشته باشید و یا کسی که سنی بیشتر از ۱۶ سال دارد بر کار شما نظارت کند.
  • شما و یا سرپرستتان باید دارای پروانه رسمی بوده، پهپاد خود را به ثبت رسانده و آزمون تئوری را در یکی از مراکز مورد پذیرش، با موفقیت پشت سر گذاشته باشید.

علامت پروانه رسمی را روی پهپاد نشان دهید و یا اگر پهپاد شما به شناسایی الکترونیکی مجهز است، اطلاعات پروانه خود را بارگذاری نمایید.

 

نبایدها بایدها
در ارتفاعی بالاتر از ۱۲۰ متر از سطح زمین پرواز نکنید

 

مطمئن شوید که بیمه مناسبی دارید
بر فراز مناطقی که امکان وجود افراد در آنها در تمام طول عملیات پروازی وجود دارد، اجتناب کنید.

 

برای پرواز خود برنامه ریزی کنید
در نزدیکی هواپیما پرواز نکنید

 

پیش از هر پرواز پهپاد خود را بررسی نمایید
در نزدیکی فرودگاه ها، محل فرود هلیکوپترها، مناطقی که امنیت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهند، و یا در صورتی که عملیاتی اضطراری در حال انجام است، پرواز نکنید

 

در صورتی که در منطقه ای که قصد پرواز بر فراز آن را دارید وجود شناسایی الکترونیکی و حصار مکانی اجباری است، اطمینان حاصل کنید که پهپاد به نسخه به روز سامانه های فوق مجهز باشد
از پهپاد برای انتقال محموله های خطرناک استفاده نکنید شرایط آب و هوایی را بررسی نمایید
زمانی که بر فراز املاک دیگر افراد پرواز می کنید، بدون کسب اجازه از آنها در ارتفاع کمتر از ۲۰ متر پرواز نکنید با منطقه ای که قصد انجام عملیات پهپادی در آن را دارید آشنا شوید و برای به پرواز در آوردن ایمن پهپاد خود، نگاهی به موقعیت مکانی افراد، املاک، وسایل نقلیه، جاده های عمومی، موانع، زیرساخت های حساس و هر المان دیگری که که ممکن است در معرض خطر قرار گیرند بیندازید
به حریم خصوصی دیگر افراد تجاوز ننمایید و از پهپاد خود مسئولانه استفاده کنید

 

همواره پهپاد خود را در محدوده دید نگه دارید
بدون کسب اجازه از افراد از آنها عکس و یا ویدئو تهیه نکرده و به ضبط صدا اقدام نکنید.

 

پهپاد خود را تا حد ممکن از دیگر افراد، دارایی ها، وسایل نقلیه و دیگر هواپیماها دور نگه دارید

 

بر فراز مناطق حساس و یا حفاظت شده نظیر زندان ها، پایگاه های نظامی، نیروگاه ها و … پرواز نکنید

 

از محدودیت های وضع شده توسط مسئولان ملی خود در ارتباط با محدودیت های محلی، منطقه ای و فضای هوایی پیروی نمایید

 

در پهپاد تغییری ایجاد نکنید. از پهپاد خود در محدوده عملیاتی تعریف شده در دستور العمل ارائه شده توسط سازنده استفاده کنید

 

برچسب روی پهپاد خود را بررسی کنید، در صورتی که علامت C4 را دیدید:

  • برای استفاده از پهپاد باید حداقل ۱۶ سال سن داشته باشید و یا کسی که سنی بیشتر از ۱۶ سال دارد بر کار شما نظارت کند.
  • شما و یا سرپرستتان باید دارای پروانه رسمی بوده، پهپاد خود را به ثبت رسانده و آزمون تئوری را در یکی از مراکز مورد پذیرش، با موفقیت پشت سر گذاشته باشید.

علامت پروانه رسمی را روی پهپاد نشان دهید و یا اگر پهپاد شما به شناسایی الکترونیکی مجهز است، اطلاعات پروانه خود را بارگذاری نمایید.

 

نبایدها بایدها
در ارتفاعی بالاتر از ۱۲۰ متر از سطح زمین پرواز نکنید

 

مطمئن شوید که بیمه مناسبی دارید
بر فراز مناطقی که امکان وجود افراد در آنها در تمام طول عملیات پروازی وجود دارد، اجتناب نموده و فاصله ای ایمن را از محدوده شهرها، ساختمان ها، جاده ها و وسایل نقلیه حفظ کنید

 

برای پرواز خود برنامه ریزی کنید
در نزدیکی هواپیما پرواز نکنید

 

پیش از هر پرواز پهپاد خود را بررسی نمایید
در نزدیکی فرودگاه ها، محل فرود هلیکوپترها، مناطقی که امنیت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهند، و یا در صورتی که عملیاتی اضطراری در حال انجام است، پرواز نکنید

 

در صورتی که در منطقه ای که قصد پرواز بر فراز آن را دارید وجود شناسایی الکترونیکی و حصار مکانی اجباری است، اطمینان حاصل کنید که پهپاد به نسخه به روز سامانه های فوق مجهز باشد
از پهپاد برای انتقال محموله های خطرناک استفاده نکنید شرایط آب و هوایی را بررسی نمایید
زمانی که بر فراز املاک دیگر افراد پرواز می کنید، بدون کسب اجازه از آنها در ارتفاع کمتر از ۲۰ متر پرواز نکنید با منطقه ای که قصد انجام عملیات پهپادی در آن را دارید آشنا شوید و برای به پرواز در آوردن ایمن پهپاد خود، نگاهی به موقعیت مکانی افراد، املاک، وسایل نقلیه، جاده های عمومی، موانع، زیرساخت های حساس و هر المان دیگری که که ممکن است در معرض خطر قرار گیرند بیندازید
به حریم خصوصی دیگر افراد تجاوز ننمایید و از پهپاد خود مسئولانه استفاده کنید

 

همواره پهپاد خود را در محدوده دید نگه دارید
بدون کسب اجازه از افراد از آنها عکس و یا ویدئو تهیه نکرده و به ضبط صدا اقدام نکنید.

 

پهپاد خود را تا حد ممکن از دیگر افراد، دارایی ها، وسایل نقلیه و دیگر هواپیماها دور نگه دارید

 

بر فراز مناطق حساس و یا حفاظت شده نظیر زندان ها، پایگاه های نظامی، نیروگاه ها و … پرواز نکنید

 

از محدودیت های وضع شده توسط مسئولان ملی خود در ارتباط با محدودیت های محلی، منطقه ای و فضای هوایی پیروی نمایید

 

در پهپاد تغییری ایجاد نکنید. از پهپاد خود در محدوده عملیاتی تعریف شده در دستور العمل ارائه شده توسط سازنده استفاده کنید

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با تعهدات خود، از وبسایت dronerules.eu بازدید نمایید.مطالب مرتبط:

پهپاد

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزشی پردازش تصاویر پهپاد فتوگرامتری کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید