ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

راهنمای استفاده از اکستنشن مدل ext_ahp در محیط ArcMap

extAHP, GIS, سیستم اطلاعات مکانی, اکستنشن مدل AHP (ext_ahp) در محیط ArcMap, سیستم اطلاعات جغرافیایی
آموزش نقشه برداری آپسیس

اکستنشن مدل ext_ahp در محیط ArcMap

در رابطه با استفاده از تکنیک AHP و همچنین تلفیق آن با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، برنامه الحاقی مارینونی که در GIS قابل اجرا است، توسط O.Marinoni ارائه شده که دیگر نیازی به استفاده از نرم افزار Expert choice  که در گذشته، جهت تعیین ضریب اهمیت معیارها و تعیین شاخص سازگاری استفاده می­شد، نیست. این برنامه با توجه به ماتریس مقایسات دوبه دویی که در GIS تشکیل می­دهد، ضریب اهمیت (CW) و ارزش هر یک از معیارها را محاسبه و با اعمال ضریبشان، با زیر معیارهای دیگر هم پوشانی کرده و در نهایت در محیط GIS، نقشه هایی در قالب رستر تولید می نماید. در فایل زیر توضیحات کاملی درمورد تئوری مدل AHP، طریقه وارد کردن این اکستنشن به محیط ArcMap و در ادامه، طریقه استفاده از آن بصورت گام به گام و کاربردی به زبان انگلیسی آورده شده است.

extAHP

دانلود راهنمای استفاده از اکستنشن مدل AHP (ext_ahp) در محیط ArcMap

دیدگاهتان را بنویسید