ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

آموزش کامل فرآیند تحلیل شبکه ای ANP

GIS,سیستم اطلاعات مکانی,آموزش کامل فرایند تحلیل شبکه ای ANP
آموزش نقشه برداری آپسیس

آموزش کامل فرآیند تحلیل شبکه ای ANP

واژه ANP مخفف عبارت Analytical Network Process, ANP به معنی فرایند تحلیل شبکه است. فرایند تحلیل شبکه یا ANP یکی دیگر از تکنیک ‌های تصمیم گیری است که شباهت زیادی به روش AHP دارد. روش تحلیل شبکه ‌ای به وسیله ساعتی و تاکی زاوا در سال ۱۹۸۶ پیشنهاد شد. روش ANP تعمیم روش AHP است. در مواردی که سطوح پایینی روی سطوح بالایی اثرگذارند و یا عناصری که در یک سطح قرار دارند مستقل از هم نیستند، دیگر نمی ‌توان از روش AHP استفاده کرد. تکنیک ANP شکل کلی تری از AHP است، اما به ساختار سلسله مراتبی نیاز ندارد و در نتیجه روابط پیچیده تر بین سطوح مختلف تصمیم را به صورت شبکه ای نشان می ‌دهد و تعاملات و بازخوردهای میان معیارها و آلترناتیوها را در نظر می گیرد.

GIS,سیستم اطلاعات مکانی,آموزش کامل فرایند تحلیل شبکه ای ANP

متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید