بایگانی برچسب ها:جی آی اس

منابع مرجانی خلیج فارس نقشه‌برداری شد.
اخبار ژئوماتیک

منابع مرجانی خلیج فارس نقشه‌برداری شد.

محققان کشور موفق به نقشه‌برداری مرجان‌های سخت جزایر کیش، هندورابی، فارور و بنی فارور در خلیج فارس با استفاده از...