بایگانی برچسب ها:GCP

ژئوماتیکفتوگرامتری

تهیه نقشه در طول چند دقیقه با ایجاد نقاط کنترل زمینی بصورت خودگردان

تهیه نقشه در رده نقشه برداری در طول چند دقیقه با ایجاد نقاط کنترل زمینی بصورت خودگردان با DroneDeploy به...

نقطه کنترل زمینی هوشمند AeroPoints
ژئوماتیکفتوگرامتری

با نقطه کنترل زمینی هوشمند AeroPoints بیشتر آشنا شوید

چندی پیش در گزارشی تحت عنوان "AeroPoints نقشه برداری هوایی را آسان می کند"، به طور خلاصه با فناوری نقطه کنترل هوشمند AeroPoints آشنا شدیم. حال در این مقاله می خواهیم از نقطه نظر فنی و با نگاهی عمیق تر به ویژگی های این محصولِ کمپانیِPropeller Aero نگاهی بیاندازیم.