بایگانی برچسب ها:پهپاد کشاورزی

نقشه برداری پهپادی
ژئوماتیکفتوگرامتری

نقشه برداری پهپادی به تشخیص هجوم عمده شته ها کمک می کند

نقشه برداری پهپادی به تشخیص هجوم عمده شته ها کمک می کند یک پرورش دهنده چغندر قند در آیداهو از...

ژئوماتیکفتوگرامتری

نکاتی در ارتباط با پرواز و به هم دوختن تصاویر تهیه شده از محصولات کشاورزی

نکاتی در ارتباط با پرواز و به هم دوختن تصاویر تهیه شده از محصولات کشاورزی با بکارگیری این توصیه ها...

پهپاد کشاورزی
ژئوماتیکفتوگرامتری

تولید کنندگان عمده نیشکر با بکارگیری پهپادها، خطوط کاشت را ۷۵% سریع­تر از قبل ردیابی می کنند

تولید کنندگان عمده نیشکر با بکارگیری پهپادها، خطوط کاشت را ۷۵% سریع­تر از قبل ردیابی می کنند شرکت صنعتی-کشاورزی Ipiranga...