بایگانی برچسب ها:پردازش تصاویر Multirotor UAV

پهپاد نقشه برداری
ژئوماتیکفتوگرامتری

جزئیات عملی راه اندازی یک کسب و کار مبتنی بر پهپادهای تجاری

Photo by Jonas Weckschmied (Pilot and Operator) CC by 2.0 via Flickr جزئیات عملی راه اندازی یک کسب و کار مبتنی بر پهپادهای...

نقاط کنترل زمینی
ژئوماتیک

نقاط کنترل زمینی چه هستند و چطور باید آنها را بکار گرفت؟

نقاط کنترل زمینی (Ground Control Points = GCPs) چه هستند و چطور باید آنها را بکار گرفت؟ راهنمایی برای استفاده از...