بایگانی برچسب ها:تصاویر ماهواره ای

منابع مرجانی خلیج فارس نقشه‌برداری شد.
اخبار ژئوماتیک

منابع مرجانی خلیج فارس نقشه‌برداری شد.

محققان کشور موفق به نقشه‌برداری مرجان‌های سخت جزایر کیش، هندورابی، فارور و بنی فارور در خلیج فارس با استفاده از...

اخبار ژئوماتیکسنجش از دور

سخنرانی دکتر نادیا عباس‌زاده طهرانی -دبیر علمی نشست – سرپرست مرکز زیست فضا و محیط زیست پژوهشگاه هوافضا

سخنرانی دکتر نادیا عباس‌زاده طهرانی -دبیر علمی نشست - سرپرست مرکز زیست فضا و محیط زیست پژوهشگاه هوافضا در نشست تخصصی...

بهنگام رسانی نقشه های بلوکه شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای
ژئوماتیکفرصت های شغلی

بهنگام رسانی نقشه های بلوکه شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای

عنوان: بهنگام رسانی نقشه های بلوکه شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای درخواست کننده: سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان استان/ها: اصفهان...