ژئودزیژئوماتیک

RTK شبکه ای

RTK شبکه ای
آموزش نقشه برداری آپسیس

RTK شبکه ای (Network RTK)

RTK شبکه ای نیازمند یک تعداد توصیه شده کمینه ۵ تایی از ایستگاه های مرجع (تعداد بیشینه ای وجود ندارد) با فاصله بین ایستگاهی تا ۷۰ کیلومتر است.

معمولاً ایستگاه های مبنا بطور دائم نصب شده و یک شبکه RTK، که ستون فقرات اصلی مربوط به RTK شبکه ای است، را می سازند.

اصول و قواعد

اصول مربوط به RTK شبکه ای (Network RTK) با تمام ایستگاه های مرجع درون شبکه­ RTK که بطور پیوسته در حال ارسال مشاهدات ماهواره ای به یک سرور مرکزی که نرم افزار RTK شبکه ای نظیر Leica GNSS Spider، روی آن اجرا می شود، آغاز می شود.

هدف از بکارگیری RTK شبکه ای، کمینه ساختن تاثیر خطاهای وابسته به فاصله روی موقعیت های rover محاسبه شده درون مرزهای شبکه است. نرم افزار سرور RTK شبکه ای این پردازش ها را بصورت زیر آغاز می کند:

  1. حل نمودن ابهامات ماهواره ها (مشاهده شده از طریق ایستگاه های مرجع) درون شبکه؛ و
  2. بکارگیری داده ها از تمام (و یا زیرمجموعه ای از) ایستگاه های مرجع برای فراهم آوردن تصحیحاتی که به rover ارسال می شوند. (شکل زیر)

 اصول RTK شبکه ای

 

معایب مزایا
معایب RTK شبکه ای شامل موارد زیر هستند:

·        هزینه ای که باید برای اشتراک در یک شبکه RTK و دریافت تصحیحات RTK شبکه ای پرداخت نمود

مزایای RTK شبکه ای عبارتند از:

·        نیازی به برپا نمودن ایستگاه مرجع نیست

·        دقت های موقعیت مکانی محاسبه شده برای rover همگن تر هستند

·        دقت در فاصله های طولانی میان ایستگاه های مرجع و rover حفظ می شود

·        در مقایسه با تعداد ایستگاه های دائمی مورد نیاز برای بگارگیری RTK در حالت تک مرجع، همان مساحت با تعداد ایستگاه های مرجع کمتری قابل پوشش دادن است

·        قابلیت دسترسی و اطمینان بالای تصحیحات RTK (اگر یک ایستگاه حذف شود، سایر ایستگاه ها می توانند جایگزین شوند)

 

کاهش دقت در نتیجه خطاهای وابسته به فاصله، و بیشتر خطاهای اتمسفری رخ می دهد. اساساً در صورتی که فاصله بین rover و ایستگاه های مرجع افزایش یابد، شرایط اتمسفری در اطراف rover و ایستگاه مرجع بطور فزاینده ای متفاوت خواهد بود. این باعث کاهش دقت شده و حل ابهامات برای rover را مشکل تر می کند.

منبع: uk.smartnet-eu.com


آموزش کار با gps/gnss

دیدگاهتان را بنویسید