ژئوماتیکویدئو

پهپاد فتوگرامتری | Ascending Technologies

پهپاد فتوگرامتری
آموزش نقشه برداری آپسیس

پهپاد فتوگرامتری | Ascending Technologies

Ascending Technologies، توسعه دهنده ها و سازنده های سیستم های اتوپایلوت، سیستم های هوابرد و تکنولوژی مالتی روتور را برای کاربردهای عمرانی، تجاری، حرفه ای و همچنین تحقیق و توسعه سوق می دهد. در همین راستا Ascending Technologies، دستاوردهای بسیاری را در زمینه پردازش داده سنجنده ها و کنترل پرواز کسب کرده است.


مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید