ژئودزیژئوماتیک

گلوناس | GLONASS

آموزش نقشه برداری آپسیس

دقیقا همانطور که GPS به منظور جایگزینی برای سامانه TRANSIT ایجاد شده، به همان ترتیب نیز سامانه روسی سامانه ماهواره ای ناوبری جهانی GLONASS جایگزین سامانه قدیمی تر آن ها به اسم TSIKADA شد.

GLONASS = Global Navigation Satellite System

بخش فضایی GLONASS در اصل برنامه ریزی شد که از ۲۴ ماهواره، از جمله ۳ ماهواره زاپاس (یدکی) در مدارهای دایره ای تشکیل شود. قرار بود ۸ ماهواره در هر ۳ صفحه مداری که با شیب ۶۴٫۸ درجه و با شیب راست نسبی از گره های صعودی ۱۲۰ درجه خم می شدند، قرار گیرد. سامانه طوری طراحی شده بود که همواره حداقل ۶ ماهواره در دیدرس باشد. نیم محور اصلی مدار در حدود ۲۵۴۰۰ کیلومتر بود و در نتیجه دوره زمانی مدار ۱۱ ساعت و ۱۶ دقیقه می شد. این بدان معنی است که ماهواره ها مسیر زمینی خود را در ۱۷ مدار، که هر ۸ روز می شود، تکرار می کنند. بنابراین بر خلاف GPS که دوره زمانی مدار ۱۲ ساعت نجومی است و پیکربندی مدار خود را نسبت به مشاهده گر ثابت در یک زمان از هر روز نجومی تکرار می کند، ولی GLONASS هر روز نسبت به یک مشاهده گر ثابت تکرار نیم شود.

الگوی متفاوت برای GLONASS به این فرض استوار است که از هرگونه تاثیرات کوچک رزونانس گرانشی زمین که می تواند بر GPS اثر بگذارند، به دور باشد.

بخش کنترل آن مشابه بخش کنترل GPS است. یکی از تفاوت های عمده بین GLONASS و GPS ساختار سیگنال GLONASS است. در GPS همه ماهواره سیگنال ها را در دو فرکانس ولی با کدهای P و C/A متفاوت متفاوت ارسال می کنند، ولی ماهواره های GLONASS کدهای یکسان را ولی با فرکانس های متفاوت برای هر ماهواره مخابره می کنند. بنابراین ماهواره سیگنال هایی را برای اندازه گیری شبه فاصله و فاز موج حامل ایجاد می کند. در حالی که GPS از سطح مبنای WGS84 و سامانه زمانی UTC استفاده می کند. ولی GLONASS از سطح مبنای PZ90 و سامانه زمانی UTC (Russia) بهره می گیرد. پارامترهای مداری مخابره شده برای GPS بر اساس پارامترهای کپلری است ولی برای GLONASS بر اساس موقعیت، سرعت و شتاب در مختصات ثابت زمینی به شکل زمین مرکز است.


مطالب مرتبط:

۱. گزارش تصویری آموزش کار با گیرنده GPS
۲. یادداشتی از دکتر نانکلی در آستانه پرتاب اولین ماهواره مدرن GPSIII
۳. آموزش استفاده از نرم افزار Locus Pro نرم افزار تخصصی GPS برای نقشه برداری


آموزش کار با گیرنده ماهواره ای GPS/GNSS

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره آموزشی کار با گیرنده ماهواره ای GPS/GNSS کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید