اخبار ژئوماتیک

گزارش تصویری مذاکرات دیپلماتیک و ژئوماتیک کشورهای عضو اکو در سازمان نقشه برداری کشور

آموزش نقشه برداری آپسیس

گزارش تصویری مذاکرات دیپلماتیک و ژئوماتیک کشورهای عضو اکو در سازمان نقشه برداری کشور

در ادامه ۳۲ عکس از مذاکرات دیپلماتیک و ژئوماتیک کشورهای عضو اکو در سازمان نقشه برداری کشور می بینید؛

 

منبع: سایت سازمان نقشه برداری کشور 

دیدگاهتان را بنویسید