نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

✌️✌️✌️آماده سازی پهپاد جهت عکس یادگاری در ساختمان مرکزی✌️✌️

دیدگاهتان را بنویسید