نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

حضور دکتر امین صداقت و دکتر نازیلا محمدی، اعضای هیئت علمی گروه مهندسی ژئوماتیک دانشگاه تبریز در غرفه #آپسیس و #زاویه

دیدگاهتان را بنویسید