اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

✌️ نیم ساعت تا افتتاحیه ✌️ “اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز” به مناسبت هفته مهندس

دیدگاهتان را بنویسید