اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

کنفرانس INSPIRE 2018

کنفرانس INSPIRE 2018کنفرانس INSPIRE 2018
آموزش نقشه برداری آپسیس

کنفرانس INSPIRE 2018

کنفرانس INSPIRE 2018
کنفرانس INSPIRE 2018

در کنار هم آن را امکان پذیر خواهیم ساخت

۱۸ تا ۲۱ سپتامبر شما را در Antwerp خواهیم دید

از ۱۸ تا ۲۱ سپتامبر، کمیسیون اروپایی متشکل از هلند و بلژیک به شما در کنفرانس INSPIRE 2018 در Antwerp بلژیک خوشامد خواهد گفت.

زمانه هیجان انگیزی است! اکنون، برای همگام شدن با گذار دیجیتالی که با قدرت در حال رخ دادن است، ما بر حرکت در حاشیه سبز این گذار پای می فشاریم. توافق پاریس در ارتباط با تغییرات آب و هوایی، به تحولات مرتبط با انرژی در جهان می پردازد. قوانین اقتصاد بازگشتی که در آن زباله ثروت قلمداد می شود، به نحو رو به رشدی در حال رسوخ در سیاست های محلی هستند. بطور همزمان، دولت ها، موسسات پژوهشی و شهروندان کنجکاو و دست اندر کار، محیط زیستی که در آن زندگی می کنند و برای آن ارزش قایلند را پایش می کنند. فصل مشترک این نقش آفرینان مختلف، دارایی بنیادی راهنمای INSPIRE است: اشتراک بدون مانع داده های مکانی و اطلاعات در تمامی سطوح و دولتی و مرزها!

حال که پیاده سازی INSPIRE و دیگر نوآوری های سبز فنی و علمی متعدد در مسیر رشد و بالندگی است، وقت آن رسیده است تا به نحوی موثر به پیشرفت هم کمک کنیم. ما توان همکاری برای دستیابی به منافع مشترک برای جوامع و اقتصادمان را داریم. این تنها در صورتی امکان پذیر است که در کنار هم کار کنیم.

این کنفرانس بر سه پایه استوار است:

اول: کاربرد و کاربران INSPIRE

INSPIRE یک چارچوب با قابلیت عملکرد مشترک است که امکان عملکردی موثرتر و کاراتر در کاربردهای خدماتی، در گستره وسیعی از سیاست های مرتبط با کاربران نهایی را برای اپلیکیشن ها و کارشناسان فنی فراهم می سازد. امید ما این است که در خلال موارد کاربردی بالقوه و بالفعل، ارزش افزوده و مزیت های INSPIRE برای هر دو گروه کاربران نهایی و کارشناسان فنی را نشان دهیم. هدف ما این است که در همین مسیر، و از طریق این موارد کاربردی، بنیان اجرایی قویتری برای پدید آورندگان داده ایجاد نموده و ذهنیت ها را از یک مسئولیت قانونی به چیزی که شانس های بیشتری برای مدل های کسب و کار کاراتر در یک جامعه خدماتی دیجیتال “کاربر محور”، سوق می دهد.

دوم: برای دلیلی بزرگتر، اما نه به تنهایی

پیاده سازی چارچوب زیرساختی دیجیتالی نظیر INSPIRE تنها وسیله ای برای دست یابی به یک هدف است و تنها بخشی از راه حل مورد نیاز برای مورد بحث قرار دادن گذار دیجیتال در حال ظهور و چالش های اطلاعاتی برای نظارت پایدارتر در یک جامعه رقومی کاربر محور دارای قابلیت های مکانی را ارائه می دهد. پاسخ دادن به گستره جهانی تا محلی چنین چالش هایی به هم افزایی قدرتمند سیاست ها، برنامه ها و نوآوری ها در سطوح اروپایی، ملی، منطقه ای و محلی نیازمند است.

این کنفرانس سکویی برای به بحث گذاشتن پتانسیل ها و هم افزایی های بیشتر مورد نیاز در میان افراد مرتبط در سطوح طراحی و اجرایی نوآوری های جهانی و محلی، در زمینه هفتمین برنامه عملی محیط زیستی اروپایی، بازار یکپارچه دیجیتال اروپایی، توافق تغییرات آب و هوایی پاریس، اهداف توسعه پایدار ملل متحد و برنامه های استراتژی فضایی اروپایی نظیر کپرنیک، Galileo\EGNOS و گروه مشاهدات زمینی GEO، است.

هم افزایی ایجاد یک تمامیت که از جمع ساده بخش های تشکیل دهنده آن بزرگتر است، توجه خاصی به گفتگو با و میان سطوح محلی ای که نوآوری هایی نظیر شهرهای هوشمند، ابتکارات علمی شهروندان، و جوامع مرتبط را از یک تفکر جهانی به عملکردی محلی با مزایای ملموس برای شهروندان و محیط زیست خود بدل ساخته اند، مبذول می دارد.

سوم: برای بهتر کردن شرایط این همکاری، چه چیزهایی را می توانیم بهبود بخشیم؟

در طول سال های گذشته، تلاش های مهمی توسط اعضای سازمان ملل متحد و کشورهای EFTA برای در دسترس قرار دادن داده های مکانی از طریق INSPIRE انجام شده است. هرچه داده ها و خدمات بیشتری اضافه شود، INSPIRE بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اگرچه، هر دو پدیدآوردندگان داده و کاربران مشکلاتی را در پیاده سازی و بکارگیری INSPIRE تجربه نموده اند و اولویت ها باید با وضوح بیشتری تعیین گردند.

این کنفرانس شانس تبادل نظرات در طبیعت مسائل رخ داده و راه حل های ممکن را فراهم می سازد. این مشکلات می توانند با مسائل سازمانی، سیاست های داده ای و نظارتی، و جنبه های فنی تر INSPIRE مرتبط باشند. بطور خاص، برای پاسخ به آخرین مورد، همکاری پدیدآورندگان ابزار و فناوری از جوامع متن باز و خصوصی می تواند تاثیر مهمی بر موضوع داشته باشد.

کاربران INSPIRE: همکاری را ممکن سازید

در کنفرانس INSPIRE 2018 به ما بپیوندید تا این امکان را فراهم سازیم.

برنامه کنفرانس

سخنرانی ها ورکشاپ ها جلسات عمومی کنفرانس INSPIRE 2018
ü ü صبح سه شنبه ۱۸ سپتامبر
ü پیش از ظهر
ü ü بعد از ظهر
مهمانی خوش آمد گویی عصر
ü ü صبح چهارشنبه ۱۹ سپتامبر
ü پیش از ظهر
ü ü بعد از ظهر
رویداد اجتماعی عصر
ü ü صبح زود پنجشنبه ۲۰ سپتامبر
ü پیش از ظهر
ü ü بعد از ظهر
شام کنفرانس عصر
ü ü صبح جمعه ۲۱ سپتامبر
ü ساعات ابتدایی ظهر
خاتمه کنفرانس بعد از ظهر

فرصت ها

کنفرانس INSPIRE 2018 به شما امکان بهره گیری فوق العاده از زمان و سرمایه گذاری های بازاریابی تان را داده و در عین حال فرصت دریافت بازخورد آنی خدمات و محصولات جدید ارائه شده را از دیگر افراد مرتبط فراهم می سازد.

شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارتند از:

  • افراد فعال در حوزه محیط زیست
  • کاربران بخش خصوصی و عمومی
  • تولیدکنندگان و مدیران داده های مکانی
  • پدیدآورندگان اپلیکیشن ها و نرم افزارها
  • سهامداران موسسات استاندارد فنی
  • سهامداران آژانس های اروپایی
  • سهامداران سازمان های بین المللی
  • سهامداران نوآوری ها و چارچوب های زیرساخت مکانی جهانی خارج از اروپا
  • سهامداران موسسات تحقیقاتی، بخش های دانشگاهی و دانشجویی

به شما تضمین می دهیم که در این کنفرانس ارتباطات ارزشمندی را برقرار خواهید نمود!

این کنفرانس به نحوی طراحی شده است تا تمامی فعالیت ها و همکاری ها حول نمایشگاه فنی انجام شوند. شرکای همکار و برگزار کنندگان نمایشگاه بطور دائم با تمام شرکت کنندگان و سخنرانان در ارتباط خواهند بود. استراحت و ناهار در فضای دانشگاه رخ خواهند داد. این موارد در هزینه دریافت شده برای کنفرانس لحاظ شده اند و بنابراین تمامی شرکت کنندگان در این زمان ها اطراف جایگاه های تجاری خواهند بود.

حضور گروه بزرگی از مخاطبان حرفه ای فضایی را برای مجموعه ای فوق العاده از فرصت های بازاریابی که تاثیر بی نظیری بر شرکت های همکار و برگزارکنندگان نمایشگاه، پیش و در طول برگزاری کنفرانس خواهد داشت، فراهم می آورد.

Antwerp فرودگاه بین المللی خود را دارد و به بروکسل نیز نزدیک است. همچنین، از طریق خطوط ریلی فوق سریع از پایتخت های اروپایی اصلی قابل دسترسی است.

کمیته سازمان دهی کنفرانس یک استراتژی بازاریابی و ارتباط دارد که از شناسایی و ترویج پیوسته کنفرانس INSPIRE 2018 اطمینان حاصل می نماید. وبسایت رسمی کنفرانس، ابزارهای بازاریابی برخط و همچنین بازاریابی مستقیم، برای کسب اطمینان از ارتباط با جامعه حرفه ای از حال حاضر تا مدت بسیار طولانی پس از آنکه حاضران کنفرانس را ترک کنند، بکار گرفته خواهند شد.

منبع: inspire.ec.europa.eu/conference2018

دیدگاهتان را بنویسید