ژئوماتیکویدئو

ویدیو چالش مانکن نقشه برداری (Surveyor Mannequin Challenge)

Surveyor Mannequin Challenge چالش مانکن نقشه برداری
آموزش نقشه برداری آپسیس

? چالش مانکن نقشه برداری (Surveyor Mannequin Challenge)

تا به حال چالش و کارهای جالب و خاصی در زمان ها و درخواست های مختلفی انجام شده است. به تازگی چالش جدیدی مطرح و درحال رشد و همه گیر شدن است که با نام چالش مانکن شناخته می شود. در این چالش فرد یا افرادی در یک حالت ثابت قرار می گیرند و فردی از آنها تصویر برداری می کند. نقشه برداران نیز از این قافله جانمانده و ویدیویی تحت عنوان چالش مانکن نقشه برداری درست کردند.

دیدگاهتان را بنویسید