اخبار ژئوماتیک

پروژه LANDSUPPORT اثر کاربری زمین را مشخص می سازد

آموزش نقشه برداری آپسیس

اتحادیه اروپا هزینه های پروژه LANDSUPPORT را که به طور رسمی در اول می شروع به کار نموده را تامین کرده است. شرکای این پروژه، یک گروه بین المللی و تکمیلی از مراکز تحقیقاتی، تدوین کنندگان سیاست ها و SME به دنبال ایجاد یک سیستم یکپارچه پشتیبان تصمیم گیری مبتنی بر وب برای اجرای سیاست های کشاورزی و محیط زیستی هستند.

پروژه تحقیقاتی LANDSUPPORT یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری باز و بطور رایگان در دسترس که ارزیابی مبادله میان کاربری های اراضی برای پشتیبانی از توسعه کشاورزی پایدار، سیاست ها و فعالیت های محیط زیستی و جنگلداری را ممکن می سازد را تصویر می کند. این سیستم دربردارنده ترکیبی از ابزارهای کاربرپسند برای کمک به تعیین اثر تصمیم گیری در مورد کاربری اراضی در مقیاس های چندگانه، از طریق جمع آوری داده ها، یکپارچه سازی، مدل سازی و تحلیل خواهد بود.

پروفسور Fabio Terribile مدیر پروژه و مسئول مرکز پژوهشی میان رشته ای CRISP در دانشگاه Naples Federico II می گوید: “هدف ما از LANDSUPPORT نمایش آن است که مصالحه اهداف کشاورزی و محیط زیستی در مدیریت کاربری اراضی مشکلی هولناک و غیرقابل حل نیست، بلکه چالشی پیچیده است که می توان از طریق تحلیل داده های پشتیبانی مناسب  به آن پاسخ داد”.

http://geoinformatics.com/wp-content/uploads/2018/06/FOTO-1.png

یکی از اهداف مهم این پروژه یکپارچه سازی پایگاه داده های موجود در مقیاس های مختلف از طریق موتورهای مدل سازی جدید و با بازده بالایی است که مشکلات محیط زیستی و فرسایش زمین، کشاورزی و جنگلداری را شبیه سازی می کنند. این سیستم از طریق داده های سنجش از دوری اعتبارسنجی شده (بازده محصول) و بر اساس فناوری به روز توسعه محیط زیست (COMPS)، محاسبات با بازده بالا (GPU) و مدیریت داده های رستری عظیم (RASDMAN) خواهد بود.

Fabio Terribile اشاره می کند: “نوآوری اصلی در LANDSUPPORT آن است که ما به دنبال ادغام تصمیمات در مقیاس های جغرافیایی در یک مجموعه ابزار هستیم که این امکان هم راستا نمودن سیاست های پایدار بلندپروازانه محیط زیستی و کشاورزی با واقعیت های عملیاتی محلی، که معمولاً نادیده گرفته می شود، را فراهم می کند. برای نشان دادن این مفهوم، LANDSUPPORT نمونه هایی آزمایشی را در چهار مقیاس جغرافیایی اروپایی، ملی (ایتالیا، مجارستان، اتریش)، منطقه ای (مناطقی در ایتالیا و مجارستان) و محلی (سایت های آزمایشی در اتریش، ایتالیا، مجارستان، تونس و مالزی) به اجرا در آورده است”.

برنامه ریزی های انجام شده در راستای رایگان در دسترس باقی ماندن سامانه LANDSUPPORT برای کاربران نهایی پس از اتمام پروژه است. بودجه پروژه LANDSUPPORT مبلغی نزدیک به ۷ میلیون یورو است که توسط برنامه افق ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا تامین شده است.

منبع : www.geoinformatics.com
کار با دستگاه GPS
برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید