ژئوماتیکویدئو

پروژه استخراج معادن EasyMap

پروژه استخراج معادن EasyMap
آموزش نقشه برداری آپسیس

EasyMap یک پهپاد کوچک، مستحکم و با قابلیت بکارگیری ساده برای نقشه برداران است. این ویدئو نمایش دهنده پروژه استخراج معدن Obara انجام شده در سال جاری است. ما با ایجاد یک ابر نقطه، به مقایسه اطلاعات جاری با اندازه گیری های قبلی پرداخته و حجم استخراج شده را محاسبه کردیم. مساحت کلی: ۶٫۵ کیلومتر مربع، تعداد تصاویر: بیش از ۱۳۰۰، خطای RMS: برای مختصات x و y کمتر از ۵ سانتیمتر و برای z کمتر از ۱۳ سانتیمتر. برای اطلاعات بیشتر www.easymapuav.com را ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید