اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

پایان عملیات گروه نقشه برداری منطقه جنوب غرب کشور

طرح ملی امور اراضی
آموزش نقشه برداری آپسیس

پایان عملیات گروه نقشه برداری منطقه جنوب غرب کشور در راستای طرح ملی امور اراضی انجام شد

به نقل از سایت سازمان نقشه برداری کشور، اداره کل نقشه برداری منطقه جنوب غرب کشور، عملیات نقشه برداری از بلوک ۴۴۸ کرمان را در راستای طرح امور اراضی به پایان رساند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نقشه برداری منطقه جنوب غرب کشور، به منظور تهیه نقشه های ۱:۲۰۰۰ طرح ملی امور اراضی، گروه نقشه برداری این اداره کل انجام عملیات استرئو زمینی (عملیات اندازه گیری نقاط کنترل عکسی) را در بلوک ۴۴۸ کرمان در مناطق عمومی جنوب استان کرمان تا شمال استان هرمزگان و حاشیه خلیج فارس به انجام رساند.

محدوده مذکور در برگیرنده عوارضی همچون کوه های بشاگرد، دریاچه سد استقلال میناب است که تا جنوب شهرستان میناب نیز ادامه دارد. لیکن به دلیل سختی شرایط کار و صعب العبور بودن مناطق یاد شده (زمینی و دریایی)، عملیات نقشه برداری در دو مرحله صورت گرفت.

خاطر نشان می شود: در مرحله اول، با استفاده از اندازه گیری وگیرنده های ماهواره ای، ۴ ایستگاه ترازیابی دقیق انتخاب و پردازش شد. این عملیات در مناطقی از ارتفاع کوه های بشاگرد و مزارع کشاورزی شرق و غرب شهرستان میناب انجام شد. در مرحله دوم از این عملیات ۲۱ نقطه عکسی با استفاده از گیرنده های ماهواره ایی انتخاب و مورد پردازش قرار گرفت.

در پایان، گفتنی است همکاری افراد بومی و آشنا به مناطق مذکور در اتمام این عملیات ملی بسیار موثر بود.

منبع: سایت سازمان نقشه برداری کشور

دیدگاهتان را بنویسید