ویدئو

ویدیو مصاحبه با مینا سنمار فراگیر دوره فتوگرامتری برد کوتاه مدرسه آپسیس

آموزش نقشه برداری آپسیس

هدف از برگزاری دوره فتوگرامتری برد کوتاه مدرسه آپسیس، آشنایی دانشجویان و متخصصین این حوزه با فتوگرامتری برد کوتاه و کاربردهای آن و همچنین نحوه مدلسازی سه بعدی اتوماتیک یک شیء و تهیه محصولات مختلف و کار بر روی خروجی هاست. در ادامه ویدیو مصاحبه با مینا سنمار فراگیر دوره فتوگرامتری برد کوتاه خواهید دید.


مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید