ویدئو

ویدیوهای دوربین مخفی نقشه برداری

دوربین مخفی نقشه برداری
آموزش نقشه برداری آپسیس

دوربین مخفی نقشه بردار تقلبی
? در این دوربین مخفی مهیج و خنده دار نقشه بردار تقلبی با مردم شوخی خواهد کرد.
??

دوربین مخفی نقشه برداری: مترکشی
? در این ویدیو نقشه برداران در زمان مترکشی با افرادی که در حال عبور از محل هستند، به شوخی خواهند پرداخت.

??

رابین هود نقشه بردار

? در این ویدیو نقشه بردار به یک کمان دار دیوانه تبدیل می شود درست در زمانی که از عابرین میخواهد تا شیت شاخص را به سیبل تبدیل کنند.

??

نقشه بردار تقلبی

? در این ویدیو یک نقشه بردار تقلبی جایگزین نقشه بردار واقعی می شود و …
??

دیدگاهتان را بنویسید