اخبار ژئوماتیک

نکات مهم دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری

آموزش نقشه برداری آپسیس

? شرایط عمومی داوطلبان:

۱٫ داشتن حداقل ۲۵ سال سن تمام تا آخرین روز ثبت نام. ( ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۷۳ به قبل)
۲٫ داشتن گواهی معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفۀ عمومی (برای آقایان)
۳٫ داشتن دانشنامۀ کارشناسی یا بالاتر نه معادل در رشتۀ مورد تقاضا از یكی از دانشگاه های معتبر داخلی (اعم از دولتی یا غیردولتی)، یا خارجی مورد تأیید یكی از وزارتین علوم،تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، و داشتن حداقل پنج سال تمام سابقۀ تجربی در رشتۀ مورد تقاضا پس از اخذ دانشنامه مذکور.
۴٫ هرگاه در رشتۀ مورد تقاضا، دورۀ تحصیلی مقطع کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد، داوطلبان با دارا بودن دانشنامۀ کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقۀ تجربی در آن رشته، میتوانند در آزمون شرکت کنند.
۵٫ ملاک عمل برای محاسبۀ تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت یا کارت معافیت، آخرین روز ثبت نام ( ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۹۸ ) است.

? مراحل آزمون کتبی و آزمون شفاهی:

۱٫ آزمون به شیوۀ کتبی چهارجوابی خواهد بود.
۲٫ پس از برگزاری آزمون و تصحیح پاسخنامه ها، داوطلبان به تعداد ظرفیت اعلام شده در منطقۀ مورد تقاضا به علاوۀ ۲۰ % در هر رشته، به شرط کسب حداقل نمرۀ کتبی ۱۲ از ۲۰ ، به عنوان مجاز شدگان مرحلۀ اول آزمون، برای آزمون شفاهی دعوت میشوند.
۳٫ عدم حضور در جلسۀ آزمون، چه کتبی و چه شفاهی، در زمان تعیین شده، به هر علت که باشد، انصراف از تقاضا تلقی میشود و حقی به داوطلب غایب تعلق نمیگیرد.
۴٫ تاریخ برگزاری آزمون کتبی روز جمعه مورخ ۲۴ / ۰۸ / ۱۳۹۸ است. محل برگزاری آزمون و زمان دریافت کارت ورود به جلسۀ آزمون و سایر اطلاعات مرتبط، در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و نیز در سایت شورای عالی در دسترس است.
۵٫ سؤال های آزمون کتبی براساس درس های تخصصی دانشگاهی در رشتۀ مورد تقاضا تدوین میشود. نمونۀ سؤال های آزمون های سال های گذشته به منظور بهره برداری داوطلبان، در سایت شورای عالی در دسترس است.
۶٫ لازم است هر داوطلب، پیش از پرداخت وجه ثبت نام، از میزان ظرفیت هر رشته در هر منطقه در کانون متبوع (مندرج در جدول شمارۀ ۵ ) مطلع شود و سپس ثبت نام کند.
۷٫ مراحل دیگری که داوطلبان، پس از گذراندن آزمون کتبی و موفقیت در آزمون شفاهی، باید طی کنند:
۱) انجام مصاحبۀ کمیسیون مادۀ ۱۳ و اخذ تأیید آن کمیسیون
۲) گذراندن موفقیت آمیز دورۀ کارآموزی تحت نظر کارشناس راهنما به مدت حداقل یک سال بر اساس نظامنامۀ کارآموزی.
۳) ادای سوگند و دریافت پروانۀ کارشناسی با صلاحیت های تعیین شده.
۴) شرکت در دوره های آموزشی، مطالعۀ قوانین و مقررات مربوط، و شناخت وظایف کارشناسی که کارشناس راهنما یا کانون ذیربط به کارآموز محول میکند.

? رشته امور ثبتی 

شرایط اختصاصی: 
۱) داشتن دانشنامۀ کارشناسی و بالاتر مرتبط و ۵ سال تمام سابقۀ تجربی
۲)  داشتن دانشنامه از آموزشگاه های اختصاصی ثبت و ده سال تمام سابقه تجربی
۳) داشتن دانشنامۀ کارشناسی و بالاتر برای کلیه رشته های تحصیلی و  ۱۵ سال تمام سابقۀ تجربی در امور ثبتی و نقشه برداری ثبتی
رشته های تحصیلی مجاز:
مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری: علوم ثبتی(کد ۲۷۹)، کلیه رشته های تحصیلی (کد ۴۳۶)

 

? رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی

شرایط اختصاصی:
۱) داشتن دانشنامۀ کارشناسی و بالاتر مرتبط و ۵ سال تمام سابقۀ تجربی
رشته های تحصیلی مجاز:
مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری: مهندسی نقشه برداری (کد ۳۰۶) – ژئودزی (کد ۳۰۷) – سنجش از دور (کد ۳۰۸) – سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) (کد ۳۰۹)

برای خرید منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی کلیک کنید 

دیدگاهتان را بنویسید