ژئوماتیکنقشه برداری

نکات مهم در قرائت با لیزر توتال استیشن

توتال استیشن,نقشه برداری,دوربین نقشه برداری
آموزش نقشه برداری آپسیس

نکات مهم در قرائت با لیزر توتال استیشن

۱٫ تنظیم دما و فشار توتال استیشن و نیز یکسان شدن دمای توتال استیشن با دمای جدید

۲٫ کالیبراسیون دقیق و تشخیص هم محوری لیزر EDM

۳٫ قرائت نقاط دارای طیف رنگ روشن و تست لیزر توسط قرائت سطوح رنگی (قرمز، آبی، سبز، زرد و رنگ سفید) در فواصل مشخص، دقت نمایید که سطوح تیره را قرائت نکنید.

۴٫ استفاده از آفتاب گیر برای تلسکوب و استفاده از چتر در مناطق با نور شدید

۵٫ قرائت بالاترین نقطه از سطح مورد نظر جهت جلوگیری از انکسار نور. امواج الکترومغنایسی (نور لیزر) EDM توسط قراول روی فرستاده می شود، سپس توسط بازتابنده به دستگاه برمی گردد. واحد کنترل دستگاه پس از دریافت موج برگشتی به روش اختلاف فاز، شمردن طول موج های کامل و باقیمانده فاصله بین دو نقطه محاسبه می شود. عمده خطای EDM، خطای انکسار محیط و خود دستگاه است. خطای محیط توسط کنترل میزان نور ورودی به تلسکوب و تنظیم دما و فشار و رطوبت کاهش میابد.

۶٫ دقت EDM از دو بخش تشکیل شده: نویز یا دقت دستگاه و اثر محیط یا انکسار که بر حسب میلیمتر در کیلومتر محاسبه می شود و برای طولیابی ۵ppm است. برای هر طول ۵mm خطای ثابت و ۵mm خطا به ازای هر کیلومتر، به فرض مثال در برداشت توسط منشور به ازای ٣ کیلومتر به دقت ٢ سانتی متر خاهیم رسید.

۷٫ قرائت در شرایط جوی مناسب و نبود وزش باد

۸٫ قرائت سطوح دارای زاویه مناسب با نور لیزر توتال استیشن که نور لیزر به صورت نقطه باشد

۹٫ فوکوس چشمی توتال استیشن و قرائت دقیق نقطه

با رعایت شرایط فوق طول مناسبی را نسبت به برد لیزر دستگاه قرائت خواهید کرد زیرا برد لیزر درج شده دستگاه در شرایط آزمایشگاهی مناسب درج شده است.


نوشته: مهندس رحیم فیضی

دیدگاهتان را بنویسید