ژئوماتیکنقشه برداری

نقشه برداری از رودخانه های گلستان

نقشه برداری از رودخانه های استان گلستان
آموزش نقشه برداری آپسیس

مهندس سید محسن حسینی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان گلستان  از نقشه برداری ۱۳۰۰ کیلومتر از طول رودخانه های گلستان خبر داد. و با توجه وجود ۲۷۰۰ کیلومتر رودخانه در استان گلستان، نقشه برداری از ۱۴۰۰ کیلومتر باقیمانده است که نیاز به منابع مالی در حدود ۴ میلیارد تومان دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان گلستان افزود: پس از نقشه برداری، مرحله مطالعات تعیین بستر و حریم انجام می گیرد که در این مطالعات بخش های مختلفی منجمله هواشناسی، زمین شناسی، ژئوتکنیک، کاربری اراضی حاشیه رودخانه ها، پوشش گیاهی، منابع قرضه و مصالح ساختمانی قابل دسترس، مطالعات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی سیلاب، فرسایش و رسوب، تعیین شیب و عرض پایدار رودخانه ها و آثار زیست محیطی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و حد بستر رودخانه مشخص می شود.

وی همچنان اضافه کرد: این حریم فضایی است که همواره باید بدون تصرف موثر و قابل استفاده برای شرکت آب منطقه ای به منظور دسترسی به رودخانه باید باقی بماند. اهمیت نقشه برداری و مطالعات تعیین بستر و حریم ۀن زمانی معلوم و مشخص میشود که بدانیم حدود ۶۵۰ کیلومتر از رودخانه های استان گلستان از شهرها و روستاها عبور میکند و جمعیت بسیاری در صورت عدم تعیین و رعایت حد بستر و حریم رودخانه در معرض خطرات جانی و مالی قرار می گیرند.

ایشان همچنین تصریح کرد: از طرفی دیگر حدود ۸۰۰ کیلومتر از رودخانه ها در مجاورت تأسیسات زیربنایی و بنگاه های اقتصادی از جمله بخش های شرب، صنعت، خدمات، دام و طیور قرار دارد که در صورت عدم تعیین و رعایت حد بستر و حریم خسارت های مالی فراوانی را در پی دارد.

مهندس حسینی با اشاره به وقوع سیلاب های متعدد در استان گلستان که با وجود تغییرات اقلیمی احتمال وقوع آن بیشتر شده و تلفات جانی و صدمات مالی زیادی را تاکنون در استان به جا گذاشته است، بیان کرد: بسیاری از علل این امر به عوامل تشدید کننده سیل از جمله عدم رعایت بستر حریم رودخانه ها مربوط می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: در این راستا نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، انهار طبیعی و مسیل ها از اولویت های شرکت آب منطقه ای بوده و با استفاده از طرح های متعدد ملی و استانی این امر را پیگیری کرده است.


منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران | استان گلستان

دیدگاهتان را بنویسید