اخبار ژئوماتیکژئوماتیک

نشست کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله و لغزش لایه های زمین – ابنیه و ساختمان استان البرز

کارگروه تخصصی زلزله و لغزش لایه های زمین,سازمان نقشه برداری کشور
آموزش نقشه برداری آپسیس

نشست کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله و لغزش لایه های زمین – ابنیه و ساختمان استان البرز

به نقل از وب سایت سازمان نقشه برداری کشور و با حضور نمایندگان سازمان  و دیگر دستگاه های ذیربط، کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله و لغزش لایه های زمین – ابنیه و ساختمان استان البرز برگزار شد.

مهندس سعادت، مدیر کل ژئودزی و نقشه برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور، دکتر صدیقی و دکتر نانکلی از اعضای گروه آینده پژوهشی سازمان نقشه برداری کشور، در این نشست،  گزارش کاملی از عملکرد سازمان در ارتباط با شبکه ژئودینامیک سراسری ایران و سامانه ملی GNSS و نیز بحث فرونشست در مناطق مختلف کشور، به خصوص در استان البرز را به اطلاع حاضرین رساندند.

پس از گفتگو و تبادل نظر اعضای کارگروه، مقرر شد در جلسه شورای مدیریت بحران استان البرز، نمایندگان سازمان نقشه برداری کشور حضور یابند تا در مورد تکمیل شبکه ژئودینامیک سراسری ایران و مباحث فرونشست در استان البرز، اطلاعاتی را به اعضای آن شورا ارائه نمایند.

کارگروه تخصصی مخاطرات زلزله، یکی از چهارده کارگروه اصلی تعریف شده توسط سازمان مدیریت بحران کشور است که به استناد بند ۱۰ ماده ۱۵ آیین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، دارای شرح وظایف عمومی و تخصصی مصوب است. سازمان نقشه برداری کشور نیز به عنوان عضو اصلی این کارگروه، در سطح ملی و استانی، به صورت فعال و پیوسته حضور داشته و نقش مؤثری در چرخه مدیریت بحران ایفا می کند.

منبع: سایت سازمان نقشه برداری کشور

معرفی کار گروه تخصصی زلزله و لغزش لایه های زمین

با تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آئین نامه اجرایی آن (تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۶۴۵/ت ۴۰۷۹۲ ک مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۸ هیأت وزیران) عنوان کارگروه به کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی تغییر و اعضاء کارگروه با ترکیب اعضای اصلی متشکل از رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهر سازی (رئیس کارگروه)، نماینده معاون امور دولت و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی، نماینده معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نماینده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی، نماینده پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، نماینده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، نماینده سازمان مدیریت بحران کشور، نماینده موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نماینده سازمان نقشه برداری کشور، نماینده سازمان نظام مهندسی کشور و دستگاههای همکار شامل سازمان بسیج مستضعفین (سازمان بسیج مهندسین)، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری (معاونت پژوهشی)، وزارت نفت و وزارت نیرو به تصویب شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور رسید.

منبع: سایت کار گروه تخصصی زلزله و لغزش لایه های زمین

دیدگاهتان را بنویسید